Vrede

– oplever du at have vanskeligt ved at regulere, håndtere eller handle hensigtsmæssigt på din vrede?

Vrede er en af menneskets grundfølelser.

Det er naturligt at opleve vrede, hvis for eksempel dine grænser bliver overtrådt, du oplever uretfærdighed (ud fra dit værdisæt) eller svigt af forskellig art.

Vrede er et følelsesmæssigt og kropsligt signal til dig om, at noget er galt. Vrede giver dig mulighed for at beskytte dig selv, håndtere en situation eller kommunikere til din omverden, at der er noget du ønsker ændret. Derudover kan vrede skabe afstand til andre mennesker, på godt og ondt.

Vrede kan tage mange former, fra direkte vredesudtryk som råb og vold, til mere subtile, såsom passiv aggressivitet eller sarkasme.

Der er kulturelle forskelle på hvilke vredesudtryk, som accepteres og anderkendes og hvilke der kan føre til social afvisning.

Vrede er et to-ægget sværd. På den ene side kan vrede være vitaliserende – give energi, styrke og vedholdenhed, samtidigt kan den være eksplosiv og destruktiv.

Når vreden bliver uhensigtsmæssig

For mennesker, der oplever at deres vrede har taget overhånd, kan det påvirke deres livskvalitet på en række dimensioner, både de nære relationer (kærester, venner og familie), men også tilknytningen til arbejdsmarkedet, evnen til at lykkes med personlige mål og projekter og oplevelsen af selvværd.

Følelsen af vrede står sjældent alene, og en manglende evne til at styre sin vrede er i mange tilfælde forbundet med skyld og skam, både i forhold til at have følelsen, men særligt i relation til den adfærd, den kan fremprovokere, såsom raserianfald, vold og hærværk.

Derudover kan vreden dække over tristhed, angst og/eller frygt – frygten for ikke at være god nok, for at miste eller blive kritiseret/devalueret.

Vrede fungerer ved at indsnævre vores fokus, så der fokuseres på en oplevet trussel, samtidigt med at den reducerer oplevelsen af tilfredshed eller påskønnelse af ting og andre mennesker.

Vedvarende vredesproblemer handler ikke blot om en følelse, men kan være med til at definere en social identitet, dvs. den måde man præsenterer sig selv på og ser sig selv i forhold til ens omverden, for eksempel ens vennekreds.

Derfor kan det være vanskeligt og angstprovokerende at fralægge sig det forsvar, som vreden kan fungere som. Terapi kan hjælpe! Hvis du oplever at din vrede har en intensitet, en varighed og en frekvens, der er er et problem for dig, og hvis du oplever at det har psykiske eller sociale problemer til følge, så behøver du ikke stå alene med det.

Hvordan behandles vredesproblemer?

Hos CEKTOS har vi allieret os med førende specialist i behandling af vrede, Professor Ray Novaco.

Han er manden bag verdens mest udbredte behandlingsprogram “Anger Management” og har viderebragt sin særlige viden om hvordan kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan afhjælpe vredesproblemer til de kompetente psykologer I CEKTOS.

Den kognitive adfærdsterapi tager forskellige former alt efter klientens specifikke problemstilling.

Men grundlæggende arbejdes der med:

  • Tankerne: frem for at en situation/person opleves som en trussel, arbejdes der med alternative mere nuancerede måder at anskue det på.
  • Adfærd: terapeut og klient samarbejde om at afdække, hvorvidt der er nogen uhensigtsmæssig adfærd før, under eller efter et vredesudbrud, såsom overdreven trusselsmonitorering, konfliktoptrapning eller andet, der kan være med til at vedligeholde en ond spiral. Uhensigtsmæssig adfærd nedjusteres og klienten hjælpes til mere hensigtsmæssig problemløsningsadfærd, såsom at sætte grænser og sige fra på en afbalanceret måde, eller at kunne gå fra en situation i tide.
  • Afspændingsteknikker kan indgå i terapien og kan hjælpe klienten med at reducere den arousal, som vreden medfører, hvorved den fysiologiske vredesreaktion i kroppen (adrenalin, kortisol mm.) mindskes.

Vredesbehandling handler om, at lære sin vrede at kende og forstå hvornår det er et problem, og hvornår der er tale om en sund og brugbar følelse, hvorved følelsen af skam håndteres og reduceres.

Grundlæggende handler det om at blive bedre til selv-regulering, så vreden ikke eskalerer, men håndteres i tide. Vredeskontrol handler ikke om at lægge låg på, men om at lære at håndtere udfordringer, blive bedre til at løse problemer og bygge videre på ens kompetencer så man opnår mestring af situationer og højere livskvalitet.

En anden ny og effektiv terapiform er metakognitiv terapi, som i forsøg viser sig at være mere effektiv end kognitiv adfærdsterapi. I metakognitiv terapi arbejdes med at nedsætte bekymringer og grublerier, som kan holde vreden i live samtidigt med at klienten kan opbygge sunde og brugbare strategier, til at håndtere følelsen af vrede på.

Hvordan kommer jeg videre?

Hvis du mener du, eller en af dine nære, har problemer med at håndtere sin vrede så er der sandsynligvis behov for terapi.

Du er velkommen til at ringe til os på 5573 4849, og få en aftale om et forløb. Du er også velkommen til at skrive til os via kontaktformularen, og vi vil så vende tilbage til dig hurtigst muligt.

​Priser for alle aldersgrupper

Se prisliste her

​Tryg og personlig behandling

Lær os bedre at kende

Landsdækkende metakognitive psykologer

Se afdelinger her

Kontakt os såfremt du har spørgsmål

Klik på kontaktknappen her på siden, og du vil se et overblik over vores forskellige afdelinger.

Vi er medlem af​

Det siger vores klienter

"Super profesionelle psykologer, de er vildt dygtige og søde! Har snart haft 12 gange, størstedelen hos Michelle! Hun er super dygtig og har udfordret mig og lært mig, at kunne være menneske igen!"​

- Nikolaj Amtoft Pihlman

"Det har været et berigende kursus i aflæring af 40 års dårlig vane med at forfølge bekymringerne. En øjenåbner for, at jeg selv kan beslutte hvad vej tanker og følelser skal gå..."

- Merry Andresen

“Jeg har det rigtig godt, bedre end jeg har haft
det i mange år! Jeg syntes at det er fantastisk,
at så få behandlinger kan give så meget!
Jeg bruger de værktøjer du har givet mig dagligt.”

- Tidligere klient​

Kontakt Cektos i dag​

Udfyld formularen her på siden og vi vil snarest kontakte dig.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om klinikken

Som den første klinik i Danmark har vi specialiseret os i metakognitiv terapi til behandling af psykiske lidelser og nervøse tilstande hos børn, unge og voksne.

Vi behandler en bred vifte af klienter med blandt andet depression, angst, spiseforstyrrelser, OCD og PTSD.

Telefontider

Mandag​

09.00 - 14.00

Tirsdag​

09.00 - 14.00​

​​​Onsdag​

09.00 - 14.00

Torsdag​

09.00 - 14.00

Fredag​

09.00 - 12.00

CEKTOS – København

​Borgergade 28, 4. sal

1300 København K - Find vej

Tlf.: 55 73 48 49
E-mail: info@cektos.dk

CEKTOS – Aarhus

​Fredens Torv 8, 1. tv

8000 Aarhus C - Find vej

Tlf.: 55 73 48 49
E-mail: info@cektos.dk

CEKTOS – Næstved

​Riddergade 7, 1. sal

4700 Næstved - Find vej

Tlf.: 55 73 48 49
E-mail: info@cektos.dk