4-årig psykoterapeutuddannelse med MCT-I certificering til metakognitiv psykoterapeut

Cektos og MCT-Institute TM udbyder nu i samarbejde den eneste godkendte 4-årige uddannelse til psykoterapeut i evidensbaserede terapier som også giver deltageren den eftertragtede MCT-I Certificering i metakognitiv terapi.

Denne uddannelse er en unik mulighed der tilbyder dig den eneste uddannelse i Danmark som både giver dig den eftertragtede MCT-I certificering og Dansk Psykoterapeutforenings certificering, så du med hele foreningens troværdighed i ryggen kan behandle patienter med de mest effektive metoder.

Kom med til gratis informationsmøde om uddannelsen

TILMELD GRATIS INFORMATIONSMØDE

Psykoterapeutuddannelsen er opbygget af fire 1-årige moduler, som hver indeholder undervisning, metodetræning, supervision af egen stil (videofeedback) og egenterapi.

På to af disse år indegår otte 2-dags-moduler på den officielle MCT-I Masterclass i København. Undervisningen på disse moduler foregår på engelsk v/professor Hans Nordahl og professor Adrian Wells, metodens ophavsmand. Det er en unik mulighed for at lære den metakognitive metoder direkte fra manden selv. Der vil efter hver undervisning på MCT-I uddannelsen være en dags opfølgning på dansk hos Cektos.

Der skal i løbet af modulerne indsendes og beståes 10 stk. log-beskrivelser af metakognitive terapisessioner på email, som uddannelsesdeltageren udfører på rigtige klienter undervejs.

På de øvrige 2 år undervises i emner som spiseforstyrrelser, terapi til børn og unge og compassion-focuseret terapi, mindfulness (MBCT), Acceptance and Comitment therapy (ACT) for at kende forskelle og ligheder mellem de forskellige retninger og deres forståelse og løsning på psykiske problemer som f.eks. angst og depression.

Derudover afholder CEKTOS hvert år en årlig eksamen, der skal bestås for at fortsætte på uddannelsen.

Den afsluttende eksamen på år 4 indeholder endvidere krav om skriftlig fordybelsesopgave samt indsendelse af 1 videodemonstration af en terapisession

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening og Reflektor http://www.reflektor.nusom sikrer en optimal psykoterpeut uddannelse.

Med Cektos’ 4-årige psykoterapeutuddannelse er man rustet til eksempelvis at starte sin egen psykoterapeutiske praksis eller specialisere sig indenfor sit nuværende fag. Uddannelsen er også optimal hvis der arbejdes indenfor sundhedsvæsenet, HR, pædagogik, undervisning og lignende.

TILMELD DIG UDDANNELSEN

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen veksler mellem forelæsninger, metodetræning og supervision af egne sager samt feedback på egen stil og egenterapi.

Undervisning i teori og metode + færdighedstræning,
inkl. forberedelse til eksamen ………………………………………………………….  450 lektioner

Supervision i grupper  …………………………………………………………..………..  203 lektioner

Feedback på egen stil/selvref  (videofeedback) og egenterapi  ………………  154 lektioner

I alt ………………………………………………………………………………………………  807 lektioner

Efter den studerende har gennemført uddannelsen med maximalt 10 procent fravær og har bestået alle årlige eksamener samt alle logs på MCT-I certificeringsuddannelsen, opnår den studerende både at blive MCT-I certificeret terapeut og Certificeret Psykoterapeut godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Formål

Uddannelsens formål er, at skabe det bedste teoretiske og praktiske fundament for at udføre effektiv og etisk forsvarlig metakognitiv terapi efter de gældende kvalitetskriterier samt introduktion til andre evidensbaserede retninger indenfor psykologien.

Målgrupper

Uddannelsen henvender sig til personer med en 3-årig, eller længere, sundhedsfaglig eller klinisk uddannelse som ønsker at få en grundig uddannelse i klinisk praksis og evidensbaserede terapimetoder.

Alle med en 3-årig sundhedsfaglig uddannelse kan søge om optagelse. Nedenfor giver vi nogle eksempler på nogle af de uddannelser, som kan give optagelse:

Psykologer
Som psykolog skal du tage denne uddannelse fordi psykologiuddannelsen på de danske universiteter ikke indeholder nogen nævneværdig klinisk træning og supervision.
På denne uddannelse vi du få en grundig uddannelse og supervision som vil giver dig en grundig træning og certificering indenfor den banebrydende nye evidensbaserede terapeutiske metode, Metakognitiv Terapi.

Sygeplejersker
Som sygeplejerske skal du håndtere mange mennesker i hverdagen. De fleste af disse står i livsændrende situationer og har ofte brug for en professionel som kan give en effektiv lindring af de mange og følelsemæssigt påvirkende tanker som patienterne kan føle som dominerende og ukontrollable i øjeblikket. Derudover vil metoden også kunne afhjælpe stress i din egen hverdag.

Læger
Som læge – uanset om du arbejder i egen praksis eller på et hospital – er din hverdag præget af mange møder med personer i svære situationer. Med denne uddannelse i metakognitiv terapi får du en træning i en manualiseret og meget effektiv korttidsterapi. Som eksempelvis praktiserende læge, vil du opleve, at du selv kan afhjælpe stress, angst og depressioner hos dine patienter og at du dermed ikke længere kun har mulighed for at henvise disse patienter til medicinsk- eller terapeutisk behandling hos andre.

Socialrådgiver
Socialrådgivere arbejder med mange mennesker i psykisk mistrivsel. I den metakognitive metode vil du finde konkrete værktøjer til din hverdag så du kan gøre en markant forskel for dine borgere og afhjælpe psykiske symptomer som står i vejen for uddannelses  – og jobmarkedet.

Certificerede psykoterapeuter
Hvis du allerede er psykoterapeut i en anden retning end den metakognitive vil du med denne uddannelse få en mulighed for at erhverve dig en helt ny værktøjskasse i dit daglige arbejde som psykoterapeut. Din tidigere uddannelse skal være en psykoterapeutuddannelse som er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening.

Andre sundhedsfaglige uddannelser
Kontakt CEKTOS på pia.callesen@cektos.dk og forhør dig om mulighederne, hvis din uddannelse ikke er nævnt herover.

Pris

Hvert år på uddannelsen koster 45.000,- kr.

Prisen indeholder:
– undervisning af danske og udenlanske eksperter
– supervision
– videofeedback og egenterapi
– fuld forplejning, inkl. frokost
– 4 årlige eksamener

(bøger og evt. overnatning er ikke inkludret i prisen)

Ratebetaling

Det er muligt at dele betalingen op i 2 rater mod gebyr. Kontakt bogholder Marianne Würtz:
E-mail: regnskab@cektos.dk
Tlf.nr.: 27 85 10 65
(træffes ikke mandage)

Er du kommunalt ansat?

Så kan du ansøge Den Kommunale Kompentencefondom op til 25.000,- kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Bruttolønsordning

Du kan spare en del af uddannelsen ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, således at denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din løn før skat.
På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, men sparer din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Program

Klik på knappen og se programmet for år 1 på uddannelsen.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

PROGRAM, ÅR 1

Optagelseskriterie

Vores optagelsekriterie følger de krav der stilles for optagelse på MCT-I uddannelsen:

 • en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, lang eller mellemlang (mindst 3 årig) videregående uddannelse
 • et uddannelsesniveau inden for pædagogik, psykologi eller af sundhedfaglig karakter som fx psykolog, læge, socialrådgiver, pædagog med egen terapeutisk praksis, sygeplejerske eller en uddannelse som autoriseret sundhedsarbejder (socialpædagog kan også godkendes)
  Skolelærer anses desværre ikke som klinisk sundhedsbehandler og kan derfor ikke optages på uddannelsen.
 • erfaring med patienter, der har angst eller depression og som ofte også lider af en afhængighed.
 • løbende klinisk arbejde med klienter, som den studerende kan øve sig på i uddannelsesforløbet v deltagelse i rollespil og de påkrævet logfiler.

Søg om optagelse

Det er et krav, at alle ansøgere indsender et CV inden endelig optagelse. Send CV´et til pia.callesen@cektos.dk.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder psykolog Pia Callesen eller uddannelsessekretær Helle Schlichting.

Pia Callesen
Tlf.: 2268 4281
Email: pia.callesen@cektos.dk

Helle Schlichting
Tlf.: 2782 0115
Email: helle@cektos.dk

Forplejning

Der er fuld forplejning på uddannelsen.

Sted

CEKTOS
Borgergade 28, 4.sal
1300 København K

Parkering

Der er mulighed for parkering på gaden er mod betaling. Der er P-Kælder på Landgreven eller P-hus i Dronnings Tværgade.

Offentlig transport

Tog: Fra Nørreport station er der 10-15 min. på gåben.
Bus: Linie 23 – Stoppested: “Borgergade / Sølvgade” – Bussen starter lige udenfor døren.
Metro: Klinikken ligger cirka 200 m fra Marmorkirkens Metrostation, hvor de to nye metrolinjer M3 og M4 stopper.

Betingelserne og de generelle vilkår der accepteres ved tilmelding

– Ved tilmelding opkræves det fulde beløb for ét års deltagelse på uddannelsen. Heraf udgør 20% af årsbetalingen et depositum som ikke tilbagebetales ved afbud.

– Efter betaling er tilmeldingen bindende.

– Ved afmelding senest fire uger inden kursusstart refunderes depositummet ikke.

– Ved afmelding mindre end fire uger før kursusstart eller efter kursusstart refunderes kursusafgiften ikke.

Endelig godkendelse af din tilmelding kræver, at du har fremsendt et opdateret CV til pia.callesen@cektos.dk

-Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse uddannelsen, hvis der er mindre end 10 tilmeldinger.

Fremmøde- og fraværsregler

CEKTOS følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykoterapeutforening, for at sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister.
Dog udstedes der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal. Fraværet opgøres årligt og må ikke overstige 10% i det enkelte kursusår. Fraværet må desuden heller ikke overstige 10 % på undervisningsdagene på MCT-I-certificeringsuddannelsen.

Ved fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på et tilsvarende kursus. Det vil i visse tilfælde være muligt at indgå aftale med CEKTOS om erstatningstimer alt efter omstændighederne i konkrete tilfælde. I disse tilfælde afregnes erstatningstimerne til 50% af listeprisen og opkræves hos kursisten.
Hverken CEKTOS eller MCT-I er dog forpligtet til at tilbyde erstatsningsundervisning. $

Der er dog følgende undtagelser herfor:

Sygdom, graviditet og barsel:
Ved fravær der skyldes sygdom, graviditet eller barsel (børn under 6 måneder) kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50 % af kursusafgiften.

CEKTOS forbeholder sig ret til at se dokumentation for fraværet. Herunder lægeerklæringer som indhentes for kursistens egen regning.

Beståelse og kursusbevis

CEKTOS udsteder et kursusdiplom til alle deltagere som har gennemført uddannelsen hos CEKTOS.
Det er et krav for udstedelse af CEKTOS-diplom, at fremmøde- og fraværsreglerne er overholdt under hele uddannelsen. Ligeledes er det et krav, at kursisten har gennemført mindst tre af uddannelsens fire år hos CEKTOS. Der kan maximalt gives merit for ét af de to kognitive uddannelsesår, hvis man kan dokumentere tilsvarende antal teori og supervisions lektioner fra anden kognitiv uddannelse. Dette skal godkendes af studieansvarlig Pia Callesen.

Ligeledes udsteder MCT-Institute et Level 1 Diplom, hvis deltageren har deltaget i undervisningen med max 10 % fravær og hvis deltageren har bestået de 10 logs som uddannelsen kræver. Desuden er det et krav fra MCT-Institute at deltageren under uddannelsen lever op til instituttets etiske regler. Det er alene MCT-Institute der vurderer og godkender om en deltager lever op til deres krav.

Ændringer og aflysning af kursus fra CEKTOS

CEKTOS tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 2 uger før kursusstart.

I tilfælde af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder (eksempelvis, men ikke begrænset til; Sygdom hos underviser, vejrforhold, force majeure) vil CEKTOS arrangere et nyt kursus med samme eller tilsvarende indhold snarest muligt.
Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

CEKTOS forbeholder sig retten til løbende at opdatere og ændre betingelser og vilkår og vi tager forbehold for datoændringer og slåfejl i uddannelses programmerne.

Inden kursustart er det muligt at ændre navnet på deltageren uden gebyr.

 • “Jeg har det rigtig godt, bedre end jeg har haft
  det i mange år! Jeg syntes at det er fantastisk,
  at så få behandlinger kan give så meget!
  Jeg bruger de værktøjer du har givet mig dagligt.”

  Tidligere klient
 • "Trigger-tankerne popper jævnligt op - men uden at jeg bruger
  en masse kræfter på dem - føler jeg begynder at kunne "styre dem".
  Altså at have tankerne men uden at bruge kræfter på dem - at lade
  dem passerer som skyer :) :) :) føler jeg er på rette vej :) og er dig
  virkelig taknemmelig over at din hjælp :)"

  Tidligere klient
 • "Jeg har haft meget glæde af forløbet og er blevet
  god til at bekymre mig mindre"

  Tidligere klient
 • "Det har været meget omvendt af al det jeg har lært hidtil og
  jeg glæder mig til at bruge det resten af livet og komme ud af
  angsten for angsten. Tak for gode og lærerige dage"

  Tidligere klient
 • "Til at starte var jeg skeptisk over at noget så enkelt skulle kunne
  gøre en forskel. Men jeg kan nu konstatere at metoden virkelig
  har ændret mit liv i en meget positiv retning! Fantastisk!"

  Tidligere klient
 • "Metakognitiv Terapi: Glem alt om psykologiens traditionelle metoder. Et budskab der er så enkelt og alligevel så svært at mestre - men det kan lade sig gøre for alle hvis man har viljen og evnen til at se tingene på en HELT NY måde"

  Hans-Henrik Thomsen
 • "Fantastisk tilgang til psyken og fantastisk hjælp til at arbejde mere effektivt med opgaver og uden at brænde ud. Jeg glæder mig til den bliver endnu mere udbredt i Danmark."

  Malene Boisen Hansen
 • "Stor hjælp. Yderst professionelle."

  Trine Trasbo
 • "Jeg har lige afsluttet et Metakognitivt gruppeforløb hos cektos, og vil bare sige at det er alle pengene værd."

  Laila Søe Rasmussen
 • "Et forløb hos Cektos i grupper kan varmt anbefales - har lige afsluttet et gruppeforløb og allerede efter første gang (2x1 lektion) var der store forbedringer - det er alle pengene værd!"

  Helle Frost Nielsen
 • "En anderledes tankegang. Allerede 1. gang var der en bedring hos mig. Super:-)"

  Jette Rasmussen
 • "Utroligt hvad de kan udrette på kort tid. Jeg kan kun give CEKTOS de bedste anbefalinger."

  Linda Johansson
 • "Kan varmt anbefales"

  Anette Arvidson Blom
 • "Når man i offentligt regi, skal vente 4-6 mdr. på terapi forløb - så er det vel nok godt, der findes så super godt meta forløb hos jer"

 • Super profesionelle psykologer, de er vildt dygtige og søde! Har snart haft 12 gange, størstedelen hos Michelle! Hun er super dygtig og har udfordret mig og lært mig, at kunne være menneske igen! Jeg vil til enhver tid anbefale dem

  Nikolaj Amtoft Pihlman
 • "Jeg har netop afsluttet et gruppeforløb hos Cektos. Jeg havde høje forventninger til forløbet og synes bestemt, at de er blevet indfriet. Jeg har indset, hvilke mekanismer der har bevirket, at jeg har spændt ben for mig selv i forhold til at bekymre mig ALT for meget, om mange ret ligegyldige ting. Det er ikke en proces der er slut endnu, men nu har jeg værktøjet til, at fortsætte med at give bekymringerne baghjul og leve i nuet, for det er der livet skal leves!"

  Ann Skovgaard Worm
 • "Det var den rigtige løsning for mig, og cektos hjalp mig igennem min daværende situation, da jeg havde mest brug for det ;-) I dag er jeg en hel masse meta kognitive strategier rigere og har dermed nemmere ved at tackle vanskelige situationer :-)"

  Julia Toft
 • "Det har været et berigende kursus i aflæring af 40 års dårlig vane med at forfølge bekymringerne. En øjenåbner for, at jeg selv kan beslutte hvad vej tanker og følelser skal gå. Jeg er så glad for beslutningen om at opsøge jer!"

  Merry Andresen
 • Jeg gik i gruppeforløb på Amagerfor et halvandet år siden, og blot beslutningen om det skulle være på Amager eller i Hellerup vakte grublen og tungsind. Jeg har gået i alm. kognitiv terapi mange gange, det hjalp mig også, men meta-kognitiv terapi hjalp mig det sidste stykke, og jeg kan i dag gøre alt selv, hvor jeg før havde svært ved at få købt ind, komme i træningscenteret eller lade være med at gruble og spilde min tid med at være ked af det når jeg kom hjem.
  Nu træner jeg flere gange om ugen, har fuldtidsjob, tegner, hækler, ser venner, you name it. Jeg har ikke har haft det så godt, som jeg har det nu, siden før min depression. Det kom bare stille og roligt af sig selv. Det var ikke noget jeg forcerede, og det hele har været en stor rejse, og er ikke kommet på én gang - det er så dejligt at mærke jeg hele tiden udvikler mig og får det endnu bedre!
  Et meta-kognitivt gruppeforløb er et af de bedste valg jeg har taget i mit liv!

  Anna Rebien
 • “Glimrende kurser – og en super terapiform! Har tillige henvist en del klienter til CEKTOS,som ligeledes har været yderst tilfredse,
  Susanne Kjellmann
 • Super kursus – kan kun anbefale dette kursus, det er så lærerigt!!!
  Lisbet Thomassen
 • Ja, jeg har kun godt at sige om mit kursus hos CEKTOS. Jeg vil anbefale det til alle jeg kender.
  Lis J.
 • Har været på gruppeforløb og efterfølgende haft nogle online sessioner.
  Det er nu snart tre år siden, og har det fantastisk.Bruger til stadighed værktøjerne.
  Det bliver nemmere og nemmere, ved jeg aldrig nogensinde falder helt tilbage igen, for vil altid have mine værktøjer.
  Det kræver man er åben og selv er villig til at yde en indsats uden at forvente det bliver serveret på et sølvfad.
  Mine varmeste anbefalinger til CEKTOS.
  Gitte Maria Meeske
 • Det reddede mit liv! For to år siden gav blandingen af stress og ekstrem angst mig PTSD lignende symptomer.Jeg kunne ikke sove, græd konstant, var på beroligende og troede at jeg var ved at blive sindssyg – jeg havde selvmordstanker flere gange dagligt.Jeg startede ved CEKTOS i gruppe”terapi” og allerede inden forløbets ende, var alt dette forsvundet.Jeg kan ikke forklare hvordan det skete, men det virkede bare. Jeg anbefaler det til alle jeg kender.På mit hold var vi vist en enkelt, ud af 10-11 styks, som ikke følte nogen forskel efter endt forløb.
  De fleste af os fik mere ud af dette forløb, end vi nogensinde havde fået med medicin/psykologtimer osv. Det er nu to år siden, og jeg har ikke haft tilbagefald af nogen art. Jeg føler mig sikker i troen om, at hvis jeg nogensinde får brug for hjælp igen, bliver det igennem CEKTOS. Men jeg tvivler på, at jeg får brug for det heldigvis.
  Emma Vad
 • Jeg deltog i et gruppeforløb i kølvandet på meget alvorlig sygdom, hvor katastrofetankerne efterfølgende kunne løbe afsted med mig.
  Allerede efter de første to gange kunne jeg “lade katastrofetænkningen være”.
  det er nu tre år siden, og siden har jeg anbefalet det til flere af mine venner, der ligeledes har fået en gave med derfra.
  Strategierne er nu så lagret i mig, at jeg hurtig kan gribe fat i dem, hvis jeg forfalder til det gamle. Selv i disse Corona-tider.
  Jeg synes faktisk også sådan et gruppeforløb er ret billigt set i forhold til andet. Den største anbefaling herfra.
  Grete Aas
 • De penge jeg brugte på 6 gruppesessioner hos Cektos har været SÅ godt givet ud.Tror beløbet svarer til 1/4 del af al den terapi jeg havde betalt for forinden.
  Jeg ville anbefale enhver at starte et gruppeforløb hos Cektos – jeg har følt mig så stabil og psykisk rustet, robust og nuanceret siden.
  Emil H. Christiansen
 • Helt fantastisk effekt. Tak er kun et fattigt ord.
  Britta Geisler
 • Jeg har haft psykiske problemer flere gange i mit liv. Jeg har prøvet flere forskellige metoder til at få det bedre med.
  Men da jeg havde læst Pia Callesens to bøger og fulgt et forløb har jeg virkelig fundet en måde der hjælper mig.
  Det er helt utroligt og jeg bruger metoden, man skal lige vende sig til at “gruble” mindre Men det var lige det der fangede mig.
  John Obel
 • "Jeg vil bare lige sige tusind tak for et virkelig givtigt forløb. Det har virkelig ændret mit liv på meget kort tid!"
  Marianne
 • "Jeg har haft 3 fantastiske og enestående samtaler en af jeres psykologer, som på en meget kompetent, behagelig og empatisk måde, har håndteret mig på præcis den direkte og umiddelbar facon, som jeg helst vil det, fordi det er den måde jeg bedst lærer og opfatter på.
  Min psykolog har meget dygtigt hjulpet med, at jeg har fået gjort op med både negative og positive overbevisninger om hvorfor jeg partout skulle give bestemte tanker et helt urimeligt fokus som de grundlæggende slet ikke fortjener. Samtidig har psykologen hjulpet med øvelser i, at skifte mit fokus fra at være rettet indad til at være helt eller delvist rettet ud af samt bevidstheden om, at jeg kan skifte. Friheden i at opleve at jeg selv 110% styrer hvilke tanker jeg giver mig fokus, hvornår og hvordan, må være det tætteste jeg kommer på reinkarnation.
  Jeg er evigt taknemmelig og det er en rar tanke, som jeg tit giver fokus og hver gang jeg gør det, får jeg en dejlig varm fornemmelse indeni og smilet dukker frem på mit ansigt, uden at jeg egentlig kan gøre noget for at forhindre netop det. Og det vælger jeg jo heldigvis helt selv.
  Tusind tak"
  Claus
 • "Et angstanfald udløste mange reaktioner af ubehagelig tanker af forskellig karakter. Jeg bekymrede mig, grublede, mærkede konstant efter fysiske symptomer mm.
  Jeg har fået det godt igen og er nu efter 10 behandlinger der hvor vi ikke har aftalt en fast tid næste gang :)
  Min psykolog har gennem hele forløbet virket utrolig professionel og forberedt fra session til session. Det var rart at møde et menneske, som har styr på sin teori og samtidig også mestrer at være menneskelig og empatisk. Derudover også en evne til at forklare teknikker og metoder så de bliver lette at bruge, forstå og forholde sig til.
  Det er så sjældent man tager sig tid til at rose folk. Men jeg vil gerne give mine varmeste anbefaling til Cektos :) "
  Morten