4-årig psykoterapeutuddannelse med MCT-I certificering til metakognitiv psykoterapeut

Cektos og MCT-Institute TM udbyder nu i samarbejde den eneste godkendte 4-årige uddannelse til psykoterapeut i evidensbaserede terapier som også giver deltageren den eftertragtede MCT-I Certificering i metakognitiv terapi.

Denne uddannelse er en unik mulighed der tilbyder dig den eneste uddannelse i Danmark som både giver dig den eftertragtede MCT-I certificering og Dansk Psykoterapeutforenings certificering, så du med hele foreningens troværdighed i ryggen kan behandle patienter med de mest effektive metoder.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Kom med til gratis informationsmøde om uddannelsen

​Psykoterapeutuddannelsen er opbygget af fire 1-årige moduler, som hver indeholder undervisning, metodetræning, supervision af egen stil (videofeedback) og egenterapi.

​​

På to af disse år indegår otte 2-dags-moduler på den officielle MCT-I Masterclass i København. Undervisningen på disse moduler foregår på engelsk v/professor Hans Nordahl og professor Adrian Wells, metodens ophavsmand. Det er en unik mulighed for at lære den metakognitive metoder direkte fra manden selv. Der vil efter hver undervisning på MCT-I uddannelsen være en dags opfølgning på dansk hos Cektos.

Der skal i løbet af modulerne indsendes og beståes 10 stk. log-beskrivelser af metakognitive terapisessioner på email, som uddannelsesdeltageren udfører på rigtige klienter undervejs.

På de øvrige 2 år undervises i emner som spiseforstyrrelser, terapi til børn og unge og compassion-focuseret terapi, mindfulness (MBCT), Acceptance and Comitment therapy (ACT) for at kende forskelle og ligheder mellem de forskellige retninger og deres forståelse og løsning på psykiske problemer som f.eks. angst og depression.

Derudover afholder CEKTOS hvert år en årlig eksamen, der skal bestås for at fortsætte på uddannelsen.

Ved slutningen af hvert studieår er der indlagt én skriftlig og mundtlig eksamen. Den studerende skal bestå disse eksamener for at blive overført til næste studieår. En uge før eksamen tilsendes kursisten en case beskrivelse. Den studerende skal udfylde og medbringe en skriftlig sagsformulering på dagen samt udføre et rollespil på 30 minutter live for intern og ekstern censor, hvor den studerende skal demonstrere indlærte terapeutiske færdigheder på en skuespiller.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening og Reflektor http://www.reflektor.nu som sikrer en optimal psykoterpeut uddannelse.

Med Cektos’ 4-årige psykoterapeutuddannelse er man rustet til eksempelvis at starte sin egen psykoterapeutiske praksis eller specialisere sig indenfor sit nuværende fag. Uddannelsen er også optimal hvis der arbejdes indenfor sundhedsvæsenet, HR, pædagogik, undervisning og lignende.

Uddannelsens opbygning

​Uddannelsen veksler mellem forelæsninger, metodetræning og supervision af egne sager samt feedback på egen stil og egenterapi.

Undervisning i teori og metode + færdighedstræning, inkl. forberedelse til eksamen​

450 lektioner​

Supervision i grupper

203 lektioner​

Feedback på egen stil/selvref (videofeedback) og egenterapi​

154 lektioner​

I alt

807 lektioner

​Efter den studerende har gennemført uddannelsen med maximalt 10 procent fravær og har bestået alle årlige eksamener samt alle logs på MCT-I certificeringsuddannelsen, opnår den studerende både at blive MCT-I certificeret terapeut og Certificeret Psykoterapeut godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Formål

Uddannelsens formål er, at skabe det bedste teoretiske og praktiske fundament for at udføre effektiv og etisk forsvarlig metakognitiv terapi efter de gældende kvalitetskriterier samt introduktion til andre evidensbaserede retninger indenfor psykologien.

Målgrupper

Uddannelsen henvender sig til personer med en 3-årig, eller længere, sundhedsfaglig eller klinisk uddannelse som ønsker at få en grundig uddannelse i klinisk praksis og evidensbaserede terapimetoder.

Alle med en 3-årig sundhedsfaglig uddannelse kan søge om optagelse. Nedenfor giver vi nogle eksempler på nogle af de uddannelser, som kan give optagelse:

Psykologer
Som psykolog skal du tage denne uddannelse fordi psykologiuddannelsen på de danske universiteter ikke indeholder nogen nævneværdig klinisk træning og supervision.


På denne uddannelse vi du få en grundig uddannelse og supervision som vil giver dig en grundig træning og certificering indenfor den banebrydende nye evidensbaserede terapeutiske metode, Metakognitiv Terapi.

Sygeplejersker
Som sygeplejerske skal du håndtere mange mennesker i hverdagen. De fleste af disse står i livsændrende situationer og har ofte brug for en professionel som kan give en effektiv lindring af de mange og følelsemæssigt påvirkende tanker som patienterne kan føle som dominerende og ukontrollable i øjeblikket. Derudover vil metoden også kunne afhjælpe stress i din egen hverdag.

Læger

Som læge – uanset om du arbejder i egen praksis eller på et hospital – er din hverdag præget af mange møder med personer i svære situationer. Med denne uddannelse i metakognitiv terapi får du en træning i en manualiseret og meget effektiv korttidsterapi. Som eksempelvis praktiserende læge, vil du opleve, at du selv kan afhjælpe stress, angst og depressioner hos dine patienter og at du dermed ikke længere kun har mulighed for at henvise disse patienter til medicinsk- eller terapeutisk behandling hos andre.

Socialrådgivere

Socialrådgivere arbejder med mange mennesker i psykisk mistrivsel. I den metakognitive metode vil du finde konkrete værktøjer til din hverdag, så du kan gøre en markant forskel for dine borgere og afhjælpe psykiske symptomer som står i vejen for uddannelses – og jobmarkedet.

Certificerede psykoterapeuter

Hvis du allerede er psykoterapeut i en anden retning end den metakognitive vil du med denne uddannelse få en mulighed for at erhverve dig en helt ny værktøjskasse i dit daglige arbejde som psykoterapeut. Din tidigere uddannelse skal være en psykoterapeutuddannelse som er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening.

Professionsbachelorer i pædagogik

Som klinisk pædagog ønsker du at få værktøjer til at afhjælpe psykiske vanskeligheder på dit arbejde eller måske helt at skifte spor og leve af at være psykoterapeut.

Andre sundhedsfaglige uddannelser

Kontakt CEKTOS på pia.callesen@cektos.dk og forhør dig om mulighederne, hvis din uddannelse ikke er nævnt herover.

Pris

Den aktuelle pris pr. år på vores uddannelse, vil fremgå under tilmeldingsknappen.

I prisen er indeholdt:
– undervisning af danske og udenlanske eksperter
– supervision
– videofeedback og egenterapi
– fuld forplejning, inkl. frokost
– 4 årlige eksamener

(bøger og evt. overnatning er ikke inkluderet i prisen)

Ratebetaling

Det er muligt at dele betalingen op i 2 rater mod gebyr. Kontakt os for at høre nærmere:

​Tlf.nr.: 88 77 97 84

Er du kommunalt ansat?

Så kan du ansøge Den Kommunale Kompentencefond om op til 25.000,- kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Bruttolønsordning

Du kan spare en del af uddannelsen ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, således at denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din løn før skat.


På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, men sparer din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Program

Klik på knappen og se programmet for år 1 på uddannelsen.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Optagelseskriterie

Vores optagelsekriterie følger de krav der stilles for optagelse på MCT-I uddannelsen:

 • en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, lang eller mellemlang (mindst 3 årig) videregående uddannelse
 • et uddannelsesniveau inden for pædagogik, psykologi eller af sundhedfaglig karakter som fx psykolog, læge, socialrådgiver, pædagog med egen terapeutisk praksis, sygeplejerske eller en uddannelse som autoriseret sundhedsarbejder (socialpædagog kan også godkendes)
  Skolelærer anses desværre ikke som klinisk sundhedsbehandler og kan derfor ikke optages på uddannelsen.
 • erfaring med patienter, der har angst eller depression og som ofte også lider af en afhængighed.
 • løbende klinisk arbejde med klienter, som den studerende kan øve sig på i uddannelsesforløbet v deltagelse i rollespil og de påkrævet logfiler.

Søg om optagelse

Det er et krav, at alle ansøgere indsender et CV inden endelig optagelse. Send CV´et til pia.callesen@cektos.dk.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder psykolog Pia Callesen eller uddannelsessekretær Helle Schlichting.

Pia Callesen
Tlf.: 2268 4281
Email: pia.callesen@cektos.dk


Forplejning

Der er fuld forplejning på uddannelsen.

Sted

CEKTOS
Borgergade 28, 4.sal
1300 København K

Parkering

Der er mulighed for parkering på gaden er mod betaling. Der er P-Kælder på Landgreven eller P-hus i Dronnings Tværgade.

​​

Betingelserne og de generelle vilkår der accepteres ved tilmelding

 • Ved tilmelding opkræves det fulde beløb for ét års deltagelse på uddannelsen. Heraf udgør 20% af årsbetalingen et depositum som ikke tilbagebetales ved afbud.
 • Efter betaling er tilmeldingen bindende.
 • Ved afmelding senest fire uger inden kursusstart refunderes depositummet ikke.
 • Ved afmelding mindre end fire uger før kursusstart eller efter kursusstart refunderes kursusafgiften ikke.
 • Endelig godkendelse af din tilmelding kræver, at du har fremsendt et opdateret CV til pia.callesen@cektos.dk
 • Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse uddannelsen, hvis der er mindre end 10 tilmeldinger.

Fremmøde- og fraværsregler

CEKTOS følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykoterapeutforening, for at sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister.


Dog udstedes der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal. Fraværet opgøres årligt og må ikke overstige 10% i det enkelte kursusår. Fraværet må desuden heller ikke overstige 10 % på undervisningsdagene på MCT-I-certificeringsuddannelsen.

Ved fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på et tilsvarende kursus. Det vil i visse tilfælde være muligt at indgå aftale med CEKTOS om erstatningstimer alt efter omstændighederne i konkrete tilfælde. I disse tilfælde afregnes erstatningstimerne til 50% af listeprisen og opkræves hos kursisten.


Hverken CEKTOS eller MCT-I er dog forpligtet til at tilbyde erstatsningsundervisning. $

Der er dog følgende undtagelser herfor:

Sygdom, graviditet og barsel:Ved fravær der skyldes sygdom, graviditet eller barsel (børn under 6 måneder) kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50 % af kursusafgiften.

CEKTOS forbeholder sig ret til at se dokumentation for fraværet. Herunder lægeerklæringer som indhentes for kursistens egen regning.

Beståelse og kursusbevis

CEKTOS udsteder et kursusdiplom til alle deltagere som har gennemført uddannelsen hos CEKTOS.
Det er et krav for udstedelse af CEKTOS-diplom, at fremmøde- og fraværsreglerne er overholdt under hele uddannelsen. Ligeledes er det et krav, at kursisten har gennemført mindst tre af uddannelsens fire år hos CEKTOS. Der kan maximalt gives merit for ét af de to kognitive uddannelsesår, hvis man kan dokumentere tilsvarende antal teori og supervisions lektioner fra anden kognitiv uddannelse. Dette skal godkendes af studieansvarlig Pia Callesen.

Ligeledes udsteder MCT-Institute et Level 1 Diplom, hvis deltageren har deltaget i undervisningen med max 10 % fravær og hvis deltageren har bestået de 10 logs som uddannelsen kræver. Desuden er det et krav fra MCT-Institute at deltageren under uddannelsen lever op til instituttets etiske regler. Det er alene MCT-Institute der vurderer og godkender om en deltager lever op til deres krav.

Ændringer og aflysning af kursus fra CEKTOS

CEKTOS tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 2 uger før kursusstart.

I tilfælde af aflysning af et kursus pga. uforudsete omstændigheder (eksempelvis, men ikke begrænset til; Sygdom hos underviser, vejrforhold, force majeure) vil CEKTOS arrangere et nyt kursus med samme eller tilsvarende indhold snarest muligt.


Kursusbeløbet for de pågældende kursusdage vil ikke blive refunderet.

CEKTOS forbeholder sig retten til løbende at opdatere og ændre betingelser og vilkår og vi tager forbehold for datoændringer og slåfejl i uddannelses programmerne.

Inden kursustart er det muligt at ændre navnet på deltageren uden gebyr.

​Priser for alle aldersgrupper

Se prisliste her

​Tryg og personlig behandling

Lær os bedre at kende

Landsdækkende metakognitive psykologer

Se afdelinger her

Kontakt os såfremt du har spørgsmål

Klik på kontaktknappen her på siden, og du vil se et overblik over vores forskellige afdelinger.

Vi er medlem af​

Det siger vores klienter

"Super profesionelle psykologer, de er vildt dygtige og søde! Har snart haft 12 gange, størstedelen hos Michelle! Hun er super dygtig og har udfordret mig og lært mig, at kunne være menneske igen!"​

- Nikolaj Amtoft Pihlman

"Det har været et berigende kursus i aflæring af 40 års dårlig vane med at forfølge bekymringerne. En øjenåbner for, at jeg selv kan beslutte hvad vej tanker og følelser skal gå..."

- Merry Andresen

“Jeg har det rigtig godt, bedre end jeg har haft
det i mange år! Jeg syntes at det er fantastisk,
at så få behandlinger kan give så meget!
Jeg bruger de værktøjer du har givet mig dagligt.”

- Tidligere klient​

Kontakt Cektos i dag​

Udfyld formularen her på siden og vi vil snarest kontakte dig.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om klinikken

Som den første klinik i Danmark har vi specialiseret os i metakognitiv terapi til behandling af psykiske lidelser og nervøse tilstande hos børn, unge og voksne.

Vi behandler en bred vifte af klienter med blandt andet depression, angst, spiseforstyrrelser, OCD og PTSD.

Telefontider

Mandag​

09.00 - 14.00

Tirsdag​

09.00 - 14.00​

​​​Onsdag​

09.00 - 14.00

Torsdag​

09.00 - 14.00

Fredag​

09.00 - 12.00

CEKTOS – København

​Borgergade 28, 4. sal

1300 København K - Find vej

Tlf.: 55 73 48 49
E-mail: info@cektos.dk

CEKTOS – Aarhus

​Fredens Torv 8, 1. tv

8000 Aarhus C - Find vej

Tlf.: 55 73 48 49
E-mail: info@cektos.dk

CEKTOS – Næstved

​Riddergade 7, 1. sal

4700 Næstved - Find vej

Tlf.: 55 73 48 49
E-mail: info@cektos.dk