Om oss

I CEKTOS har vi spesialisert oss på metakognitiv terapi i behandlingen av mentale forstyrrelser hos barn, ungdom og voksne.


Vi forsker på behandlingsmetoder, publiserer bøker, utdanner fagpersoner og behandler et bredt spekter av klienter hvor vi benytter kognitiv og metakognitiv terapi.

Er du fagperson?

CEKTOS tilbyr utdanning og treningskurs, hvor vi utdanner deg til et høyt nivå, på linje med noen av verdens ledende eksperter innen kognitiv og metakognitiv terapi.

Er du klient?

CEKTOS tilbyr terapi (med eller uten henvisning fra din allmennpraktiserende lege). Vi tilbyr individuelle konsultasjoner, så vel som programmer med metakognitiv gruppeterapi.


Hvis du har behov for rask behandling, anbefaler vi konsultasjoner som dekkes privat, eller av eventuell forsikring, ved en av våre klinikker i København, Aarhus eller Næstved. Som et alternativ til individuelle konsultasjoner, tilbyr vi også metakognitiv gruppeterapi (foreløpig bare tilgjengelig på dansk eller engelsk). Her er en lenke til engelsk gruppe, hvis tilgjengelig.


Hundrevis av fornøyde klienter har hatt stort utbytte av vår populære metakognitive gruppeterapi, som i løpet av bare seks uker gir klienter redskaper til å lindre symptomer på depresjon, PTSD, OCD og angst.


Prosessen i den metakognitive gruppeterapien har blitt utviklet i samarbeid med Professor Adrian Wells og resultatene er svært lovende. Flere tusen mennesker har deltatt i gruppesesjoner og forskning viser at metakognitiv gruppeterapi har vist seg å være mer effektiv enn individuell terapi.


Hvis du trenger en kognitiv eller metakognitiv psykolog, er det viktig at psykologen har rett erfaringsnivå innen det området hvor du trenger hjelp.


Føl deg bedre – raskere


Metakognitiv Terapi er en ny måte å behandle psykologiske problemer. Terapien er kortvarig behandling som fokuserer på å minimere gitte mentale strategier som gir utslag som resulterer i symptomer som angst, OCD, PTSD og depresjoner. Disse strategiene består primært av overtenking, grubling, trusselovervåkning og tanke-unngåelse.

Et metakognitivt behandlingsforløp vil normalt vare mellom 5 til 8 sesjoner. Gjennom disse individuelle sesjonene vil du gjenvinne tankekontrollen. Lidelser som stress, angst, tvangslidelser (OCD), posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller depresjon drives alle av bestemte tankemåter. Når du lærer å bruke mindre tid på grubling og bekymringer rundt tankene dine, vil symptomene reduseres og forsvinne.

Metakognitiv terapi er anbefalt blant annet av British national health service (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) som den mest effektive behandlingen av generelle angstlidelser og PTSD. Omfattende forskning støtter anbefalingen til det britiske helsevesenet.

Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt vår sekretær tina.steenberg@cektos.dk eller ring oss på +45 2785 1692.

Da Metakognitiv Terapi blir mer og mer utbredt, er det dessverre et økende antall psykologer som tilbyr metoden, uten å være tilstrekkelig kurset, veiledet eller sertifisert.

Derfor skal du forsikre deg om at den metakognitive psykologen har fullført en toårig masterpåbygning fra MCT-Institute.

Du kan sjekke listen over sertifiserte psykologer på nettstedet til MCT Institute Danish Branch.
Alle psykologer som arbeider i CEKTOS er enten sertifiserte MCT-psykologer eller i kvalifikasjonsforløpet.

Du kan sjekke listen over sertifiserte metakognitive psykologer i Danmark her!

Klinikkleder Dr. Pia Callesen

Dr. Pia Callesen er en av Danmarks best utdannede metakognitive psykologer. Hun har mer enn 15 års erfaring i klassisk kognitiv atferdsterapi og er spesialist på metoden. Hun har også fullført den offisielle 2 års metakognitive sertifiseringsopplæringen i Manchester, på MCT-Institute, og den ettårige påbyggingen med masterclass på avansert nivå i Oxford av professor Adrian Wells. Ved utløpet av 2016 fullførte hun sin PhD ved Manchester University. 

Doktorgraden (PhD) inkluderer en stor randomisert studie med forskning på effekten av metakognitiv gruppeterapi mot depresjon.

Hun har gjennom årene fått regelmessig individuell oppfølging og coaching fra Professor Adrian Wells, opphavsmannen til MCT.


Pia Callesen tilbyr individuell metakognitive terapisesjoner i København, Aarhus og Næstved.
Email: Pia.Callesen@cektos.dk

Vi er medlem av