Vrede

– oplever du at have vanskeligt ved at regulere, håndtere eller handle hensigtsmæssigt på din vrede?

Vrede er en af menneskets grundfølelser. Det er naturligt at opleve vrede, hvis for eksempel dine grænser bliver overtrådt, du oplever uretfærdighed (ud fra dit værdisæt) eller svigt af forskellig art. Vrede er et følelsesmæssigt og kropsligt signal til dig om, at noget er galt. Vrede giver dig mulighed for at beskytte dig selv, håndtere en situation eller kommunikere til din omverden, at der er noget du ønsker ændret. Derudover kan vrede skabe afstand til andre mennesker, på godt og ondt. Vrede kan tage mange former, fra direkte vredesudtryk som råb og vold, til mere subtile, såsom passiv aggressivitet eller sarkasme. Der er kulturelle forskelle på hvilke vredesudtryk, som accepteres og anderkendes og hvilke der kan føre til social afvisning.

Vrede er et to-ægget sværd. På den ene side kan vrede være vitaliserende – give energi, styrke og vedholdenhed, samtidigt kan den være eksplosiv og destruktiv.

Når vreden bliver uhensigtsmæssig
For mennesker, der oplever at deres vrede har taget overhånd, kan det påvirke deres livskvalitet på en række dimensioner, både de nære relationer (kærester, venner og familie), men også tilknytningen til arbejdsmarkedet, evnen til at lykkes med personlige mål og projekter og oplevelsen af selvværd. Følelsen af vrede står sjældent alene, og en manglende evne til at styre sin vrede er i mange tilfælde forbundet med skyld og skam, både i forhold til at have følelsen, men særligt i relation til den adfærd, den kan fremprovokere, såsom raserianfald, vold og hærværk. Derudover kan vreden dække over tristhed, angst og/eller frygt – frygten for ikke at være god nok, for at miste eller blive kritiseret/devalueret.

Vrede fungerer ved at indsnævre vores fokus, så der fokuseres på en oplevet trussel, samtidigt med at den reducerer oplevelsen af tilfredshed eller påskønnelse af ting og andre mennesker. Vedvarende vredesproblemer handler ikke blot om en følelse, men kan være med til at definere en social identitet, dvs. den måde man præsenterer sig selv på og ser sig selv i forhold til ens omverden, for eksempel ens vennekreds. Derfor kan det være vanskeligt og angstprovokerende at fralægge sig det forsvar, som vreden kan fungere som. Terapi kan hjælpe! Hvis du oplever at din vrede har en intensitet, en varighed og en frekvens, der er er et problem for dig, og hvis du oplever at det har psykiske eller sociale problemer til følge, så behøver du ikke stå alene med det.

Hvordan behandler man vredesproblemer?
Hos CEKTOS har vi allieret os med førende specialist i behandling af vrede, Professor Ray Novaco. Han er manden bag verdens mest udbredte behandlingsprogram “Anger Management” og har viderebragt sin særlige viden om hvordan kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan afhjælpe vredesproblemer til de kompetente psykologer I CEKTOS.

Den kognitive adfærdsterapi tager forskellige former alt efter klientens specifikke problemstilling, men grundlæggende arbejdes der med:
– Tankerne: frem for at en situation/person opleves som en trussel, arbejdes der med alternative mere nuancerede måder at anskue det på.
– Adfærd: terapeut og klient samarbejde om at afdække, hvorvidt der er nogen uhensigtsmæssig adfærd før, under eller efter et vredesudbrud, såsom overdreven trusselsmonitorering, konfliktoptrapning eller andet, der kan være med til at vedligeholde en ond spiral. Uhensigtsmæssig adfærd nedjusteres og klienten hjælpes til mere hensigtsmæssig problemløsningsadfærd, såsom at sætte grænser og sige fra på en afbalanceret måde, eller at kunne gå fra en situation i tide.
– Afspændingsteknikker kan indgå i terapien og kan hjælpe klienten med at reducere den arousal, som vreden medfører, hvorved den fysiologiske vredesreaktion i kroppen (adrenalin, kortisol mm.) mindskes.

Vredesbehandling handler om, at lære sin vrede at kende og forstå hvornår det er et problem, og hvornår der er tale om en sund og brugbar følelse, hvorved følelsen af skam håndteres og reduceres. Grundlæggende handler det om at blive bedre til selv-regulering, så vreden ikke eskalerer, men håndteres i tide. Vredeskontrol handler ikke om at lægge låg på, men om at lære at håndtere udfordringer, blive bedre til at løse problemer og bygge videre på ens kompetencer så man opnår mestring af situationer og højere livskvalitet.

En anden ny og effektiv terapiform er METAKOGNITIV TERAPI, som i forsøg viser sig at være mere effektiv end kognitiv adfærdsterapi. I metakognitiv terapi arbejdes med at nedsætte bekymringer og grublerier, som kan holde vreden i live samtidigt med at klienten kan opbygge sunde og brugbare strategier, til at håndtere følelsen af vrede på.

Hvordan kommer jeg videre?
Hvis du mener du, eller en af dine nære, har problemer med at håndtere sin vrede så er der sandsynligvis behov for terapi. Du er velkommen til at ringe til os på 5573 4849, og få en aftale om et forløb. Du er også velkommen til at skrive til os via kontaktformularen, og vi vil så vende tilbage til dig hurtigst muligt.

 • “Jeg har det rigtig godt, bedre end jeg har haft
  det i mange år! Jeg syntes at det er fantastisk,
  at så få behandlinger kan give så meget!
  Jeg bruger de værktøjer du har givet mig dagligt.”

  Tidligere klient
 • "Trigger-tankerne popper jævnligt op - men uden at jeg bruger
  en masse kræfter på dem - føler jeg begynder at kunne "styre dem".
  Altså at have tankerne men uden at bruge kræfter på dem - at lade
  dem passerer som skyer :) :) :) føler jeg er på rette vej :) og er dig
  virkelig taknemmelig over at din hjælp :)"

  Tidligere klient
 • "Jeg har haft meget glæde af forløbet og er blevet
  god til at bekymre mig mindre"

  Tidligere klient
 • "Det har været meget omvendt af al det jeg har lært hidtil og
  jeg glæder mig til at bruge det resten af livet og komme ud af
  angsten for angsten. Tak for gode og lærerige dage"

  Tidligere klient
 • "Til at starte var jeg skeptisk over at noget så enkelt skulle kunne
  gøre en forskel. Men jeg kan nu konstatere at metoden virkelig
  har ændret mit liv i en meget positiv retning! Fantastisk!"

  Tidligere klient
 • "Metakognitiv Terapi: Glem alt om psykologiens traditionelle metoder. Et budskab der er så enkelt og alligevel så svært at mestre - men det kan lade sig gøre for alle hvis man har viljen og evnen til at se tingene på en HELT NY måde"

  Hans-Henrik Thomsen
 • "Fantastisk tilgang til psyken og fantastisk hjælp til at arbejde mere effektivt med opgaver og uden at brænde ud. Jeg glæder mig til den bliver endnu mere udbredt i Danmark."

  Malene Boisen Hansen
 • "Stor hjælp. Yderst professionelle."

  Trine Trasbo
 • "Jeg har lige afsluttet et Metakognitivt gruppeforløb hos cektos, og vil bare sige at det er alle pengene værd."

  Laila Søe Rasmussen
 • Lige nu Kort ventetid uden brug af henvisning fra lægen
 • "Et forløb hos Cektos i grupper kan varmt anbefales - har lige afsluttet et gruppeforløb hos Carsten Juul og allerede efter første gang (2x1 lektion) var der store forbedringer - det er alle pengene værd!"

  Helle Frost Nielsen
 • "En anderledes tankegang. Allerede 1. gang var der en bedring hos mig. Super:-)"

  Jette Rasmussen
 • "Utroligt hvad de kan udrette på kort tid. Jeg kan kun give CEKTOS de bedste anbefalinger." Linda Johansson
 • "Kan varmt anbefales"

  Anette Arvidson Blom
 • "Når man i offentligt regi, skal vente 4-6 mdr. på terapi forløb - så er det vel nok godt, der findes så super godt meta forløb hos jer

 • Super profesionelle psykologer, de er vildt dygtige og søde! Har snart haft 12 gange, størstedelen hos Michelle! Hun er super dygtig og har udfordret mig og lært mig, at kunne være menneske igen! Jeg vil til enhver tid anbefale dem

  Nikolaj Amtoft Pihlman
 • "Jeg har netop afsluttet et gruppeforløb hos Cektos. Jeg havde høje forventninger til forløbet og synes bestemt, at de er blevet indfriet. Jeg har indset, hvilke mekanismer der har bevirket, at jeg har spændt ben for mig selv i forhold til at bekymre mig ALT for meget, om mange ret ligegyldige ting. Det er ikke en proces der er slut endnu, men nu har jeg værktøjet til, at fortsætte med at give bekymringerne baghjul og leve i nuet, for det er der livet skal leves!"

  Ann Skovgaard Worm
 • "I dag har jeg afsluttet mit forløb hos Cektos, jeg er ovenud lykkelig for at jeg valgte at følge den anbefaling jeg fik af en ven, til netop at gøre brug af jer. I starten var jeg meget skeptisk da jeg efterhånden har prøvet alt for at få bugt med angst, som var blevet altoverskyggende i mit liv. Efter 7 samtaler med jeres dygtige psykolog Maiken Lykke Christensen har jeg fået livsglæden tilbage, værktøjer til at håndtere mine udfordringer og angsten styrer ikke mit liv mere. Det fantastiske ved jer er at det ikke bare er en snak man kommer for at få, hos jer bliver man udfordret så det kan mærkes, og jeres træningsværktøjer gør det helt åbenlyst for en at man rent faktisk selv er herre over sin krop og tanker OG så sætter i gerne hele kontoret i spil for at hjælpe en - hils jeres søde kontordame og sig tak fordi hun ville bruge hendes gode tid på at være en del af mine træningsforløb ☺️ TAK for et fantastisk forløb og tak til dig Maiken, du er super dygtig"

  Ann Skovgaard Worm
 • "Det var den rigtige løsning for mig, og cektos hjalp mig igennem min daværende situation, da jeg havde mest brug for det ;-) I dag er jeg en hel masse meta kognitive strategier rigere og har dermed nemmere ved at tackle vanskelige situationer :-)"

  Julia Toft