Bestil følgende bøgerne på info@cektos.dk eller tlf. 55 73 48 49

forside

Brug Viden om Hjernen i Kognitiv Terapi

I denne bog introduceres en hjernevidenskabelig forståelse af psykoterapi, som kan være brugbar for dig, der sidder i klinikken …

På en håndgribelig måde forklares centrale hjerneprocesser ved terapeutisk forandring. Herudfra præsenteres nogle bud på, hvorfor kognitiv adfærdsterapi har så god effekt – og hvad det er ved metoden, der virker. Ved hjælp af brugervenlige modeller og metaforer opstilles forslag til, hvordan denne viden kan udnyttes og formidles i klinikken – i psykoterapi såvel som psykoedukation. Der tages udgangspunkt i angsttilstande og relaterede problemstillinger, hvilket på flere måder kan overføres til f.eks. depression og personlighedsforstyrrelser. Samt øvrige vanskeligheder med tanker, følelser og handlinger. Budskabet kan også tænkes ind i andre terapiformer, fagområder og problemstillinger.

Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, studerende og andre med interesse for området. Endeligt kan bogen også være motiverende og afmystificerende for personer, der selv kender til det hårde arbejde med at få hold på en lidelse som f.eks. angst.

Bo Bach Pedersen arbejder til dagligt som klinisk psykolog i psykiatrien.

Pris: 100 kr. + evt. porto

kognitiv 1

 Kognitiv Terapi, Metoder i Hverdagen 1

Kognitiv Terapi – metoder i hverdagen” er en kort indføring i kognitiv terapi, der i et enkelt og let forståeligt sprog præsenterer den kognitive terapis mange konkrete metoder til anvendelse i hverdagen. Bogen beskriver og demonstrerer en række metoder til at evaluere ens negative, ukonstruktive tanker og mindske ubehag, der både er relevant for den stressede forretningsmand, den bekymrede mor, den nervøse studerende og den depressive eller ængstelige. “Kognitiv Terapi” er fyldt med konkrete eksempler fra hverdags cases, som de fleste kan relatere til.

Bogen henvender sig til enhver, der ønsker en praktisk og brugbar viden om den kognitive terapis metoder. Både psykologistuderende, rådgivningspersonale, vejledere, terapeuter og ikke mindst de personer, der ønsker at udvikle sig.

Pris: 100,- + evt. porto

Kognitiv 2

Kognitiv Terapi, Metoder i Hverdagen 2

2. bind i serien om den kognitive terapis konkrete metoder til at evaluere tanker og mindske ubehag. Alle metoder er rigt eksemplificeret med cases fra hverdagen. Bogen henvender sig til psykologistuderende, rådgivningspersonale, terapeuter – og alle personer der ønsker at udvikle sig.

Pris: 100,- + evt. porto

helbredsangst

Kognitiv Terapi og helbredsangst

Psykologerne Pia Callesen og Lennart Holm har skrevet bogen om kognitive metoder mod helbredsangst udgivet af Sokratisk Forlag.

Forord af Professor Irene Oestrich:

”I bogen gives viden og erfaring videre til læseren, således at man får en klar forståelse for emotionelle problemers indgriben i menneskers livssituation samt den afgørende betydning, som måden mennesker tænker på har betydning for følelser og adfærd. Desuden tilbyder forfatterne en række behandlingsmæssige strategier. Et specifikt sæt af metodiske færdigheder, som kan anvendes, uanset om man er kognitiv terapeut, patient eller pårørende eller anden professionel, til at forstå og håndtere helbredsangst bedre i dagligdagen.”

Pris: 100,- + evt. porto

mindfulness

Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi

Depression er et udbredt fænomen, der medfører meget lidelse for en stor gruppe mennesker. Mange modtager ikke adækvat behandling.

De senere år har forskere erkendt, at depression ofte er en kronisk, tilbagevendende problematik. Man er derfor begyndt at fokusere mere på tilbagefalds- forebyggelse, og der er kommet en ny behandling, mindfulness-baseret kognitiv terapi, der er specifikt udviklet til forebyggelse af tilbagefald af depression.

Mindfulness-baseret kognitiv terapi integrerer elementer fra kognitiv terapi med mindfulness. Det er en meditationsmetode, der i disse år har vundet stigende indpas blandt forskere og kliniske psykologer, som kombinerer den med andre behandlingsformer. I denne afhandling analyseres og vurderes mindfulness-baseret kognitiv terapi til tilbagefaldsforebyggelse af depression. Der sættes fokus på teorien bag, selve interventionen og hvilke virkninger, det har, og der inddrages en stor mængde empiri.

Forord af psykolog Tina Norup Lauridsen:
“Denne bog er et meget velkomment bidrag til diskussionen af teori og forskning bag mindfulness baseret kognitiv terapi. Bogen er skrevet af psykolog Hanne C. Elmsted, der igennem hele bogen giver en grundig analyse og vurdering af mindfulness baseret kognitiv terapi, så både teoretikeren, forskeren og praktikerens nysgerrighed nødvendigvis må vækkes.

Mindfulness baseret kognitiv terapi er et nyere kognitivt behandlingsprogram udviklet af de engelske og canadiske psykologer Mark Williams, John Teasdale og Zindel Segal i forhold til tilbagefaldsforebyggelse ved depression. Programmet anvendes i stigende grad i Danmark i behandlingen af depressive.

Depression betragtes som en folkesygdom i Danmark; godt 200.000 danskere har til enhver tid en depression. Den høje forekomst af depression skyldes i væsentlig grad tilbagefald og tilbagevenden blandt dem, der tidligere har haft en depression. Således får ca. 30 % tilbagefald inden for 1 år, mens godt 70-80 % er i risiko for et tilbagefald senere.

Forskning indenfor depressionsområdet bekræfter, at gamle negative tankemønstre og følelser bidrager til en ”kindling” proces, hvilket betyder, at yderligere episoder af depression lettere udløses hos personer, der tidligere har haft en depression. Det vil sige, at der, selv hos personer, som har det godt igen, er en sårbarhed overfor at få reaktiveret negative tankemønstre, når humøret daler. I sin bog analyserer og vurderer Elmsted evidensen for de teoretiske teser, som ligger bag udviklingen af mindfulness baseret kognitiv terapi, og kommer med ideer til forbedringer af praksis og videre forskning.

En vedvarende bedring efter en depression afhænger i høj grad af om tidligere deprimerede lærer, hvordan de kan hindre en mild form for depression (nedtrykthed, dysfori) i at eskalere. At lære denne færdighed er formålet med mindfulness baseret kognitiv terapi.

Kliniske undersøgelser peger på, at mindfulness baseret kognitiv terapi er effektiv i forhold til at reducere tilbagefald hos personer, som har haft 3 eller flere episoder af depression af svær grad. I sin bog diskuterer Elmsted specifikke forskningsresultater og kommer med konstruktiv kritik af eksisterende undersøgelser og deres til tider manglende gennemsigtighed i forhold til at leve op til kravene om evidens. Bogen er spændende faglig læsning fra start til slut, og for både teoretikeren, forskeren og praktikeren er der inspiration at hente til det videre arbejde med at styrke livskvaliteten og hindre tilbagefald hos personer med depression”.

Hanne C. Elmsted er cand.psych., uddannet fra Københavns Universitet og har
særlig interesse for kognitiv terapi og mindfulness.

Pris: 100,- + evt. porto

 • “Jeg har det rigtig godt, bedre end jeg har haft
  det i mange år! Jeg syntes at det er fantastisk,
  at så få behandlinger kan give så meget!
  Jeg bruger de værktøjer du har givet mig dagligt.”

  Tidligere klient
 • "Trigger-tankerne popper jævnligt op - men uden at jeg bruger
  en masse kræfter på dem - føler jeg begynder at kunne "styre dem".
  Altså at have tankerne men uden at bruge kræfter på dem - at lade
  dem passerer som skyer :) :) :) føler jeg er på rette vej :) og er dig
  virkelig taknemmelig over at din hjælp :)"

  Tidligere klient
 • "Jeg har haft meget glæde af forløbet og er blevet
  god til at bekymre mig mindre"

  Tidligere klient
 • "Det har været meget omvendt af al det jeg har lært hidtil og
  jeg glæder mig til at bruge det resten af livet og komme ud af
  angsten for angsten. Tak for gode og lærerige dage"

  Tidligere klient
 • "Til at starte var jeg skeptisk over at noget så enkelt skulle kunne
  gøre en forskel. Men jeg kan nu konstatere at metoden virkelig
  har ændret mit liv i en meget positiv retning! Fantastisk!"

  Tidligere klient
 • "Metakognitiv Terapi: Glem alt om psykologiens traditionelle metoder. Et budskab der er så enkelt og alligevel så svært at mestre - men det kan lade sig gøre for alle hvis man har viljen og evnen til at se tingene på en HELT NY måde"

  Hans-Henrik Thomsen
 • "Fantastisk tilgang til psyken og fantastisk hjælp til at arbejde mere effektivt med opgaver og uden at brænde ud. Jeg glæder mig til den bliver endnu mere udbredt i Danmark."

  Malene Boisen Hansen
 • "Stor hjælp. Yderst professionelle."

  Trine Trasbo
 • "Jeg har lige afsluttet et Metakognitivt gruppeforløb hos cektos, og vil bare sige at det er alle pengene værd."

  Laila Søe Rasmussen
 • Lige nu Kort ventetid uden brug af henvisning fra lægen
 • "Et forløb hos Cektos i grupper kan varmt anbefales - har lige afsluttet et gruppeforløb hos Carsten Juul og allerede efter første gang (2x1 lektion) var der store forbedringer - det er alle pengene værd!"

  Helle Frost Nielsen
 • "En anderledes tankegang. Allerede 1. gang var der en bedring hos mig. Super:-)"

  Jette Rasmussen
 • "Utroligt hvad de kan udrette på kort tid. Jeg kan kun give CEKTOS de bedste anbefalinger."Linda Johansson
 • "Kan varmt anbefales"

  Anette Arvidson Blom
 • "Når man i offentligt regi, skal vente 4-6 mdr. på terapi forløb - så er det vel nok godt, der findes så super godt meta forløb hos jer

 • Super profesionelle psykologer, de er vildt dygtige og søde! Har snart haft 12 gange, størstedelen hos Michelle! Hun er super dygtig og har udfordret mig og lært mig, at kunne være menneske igen! Jeg vil til enhver tid anbefale dem

  Nikolaj Amtoft Pihlman
 • "Jeg har netop afsluttet et gruppeforløb hos Cektos. Jeg havde høje forventninger til forløbet og synes bestemt, at de er blevet indfriet. Jeg har indset, hvilke mekanismer der har bevirket, at jeg har spændt ben for mig selv i forhold til at bekymre mig ALT for meget, om mange ret ligegyldige ting. Det er ikke en proces der er slut endnu, men nu har jeg værktøjet til, at fortsætte med at give bekymringerne baghjul og leve i nuet, for det er der livet skal leves!"

  Ann Skovgaard Worm
 • "Det var den rigtige løsning for mig, og cektos hjalp mig igennem min daværende situation, da jeg havde mest brug for det ;-) I dag er jeg en hel masse meta kognitive strategier rigere og har dermed nemmere ved at tackle vanskelige situationer :-)"

  Julia Toft