CEKTOS bøger

Lev mere – Tænk mindre

CEKTOS klinikchef Pia Callesen udgiver bogen “Lev Mere – Tænk Mindre” på Politikens Forlag. Det er den første bog på dansk – som er målrettet almindelige mennesker, der ikke har en lang psykologisk uddannelse bag sig, men som har depression tæt inde på livet – om metakognitiv terapi mod depressionen og de mørke og triste tanker.

Bestil bogen her – Signeres af Pia Callesen.

En læser af bogen skriver:

“Jeg er netop blevet færdig med at læse din bog “Lev mere tænk mindre”. Den er intet mindre end fantastisk, yderst relevant og meget anvendelig. Det er virkelig en bog alle burde læse, depression eller ej. Tusind tak for den inspiration og kæmpe øjenåbner, som bogen har været for mig.”

Line Sandersen

Forlaget skriver følgende:
Metakognitiv terapi gør lige nu sit indtog verden over, og forskerne er begejstrede. Terapien har dokumenteret effekt på depression, og studier viser, at så mange som 70-80 % af alle depressive kureres helt – og det endda på rekordtid. Denne bog henvender sig både til den, der lider af depression, og den, der gerne vil lære at tackle sine negative tanker.
Det er en udbredt opfattelse, at den bedste måde at takle kriser på er at bearbejde dem. Vi taler, tænker og analyserer i et væk i et forsøg på at tømme rygsækken for ’dårlig bagage’. Men det er en forkert, omend fasttømret antagelse. Psyken skal ikke betragtes som en rygsæk. Der sker ingen ophobning, og det er ikke nødvendigt at ’rydde op’ for at komme videre med sit liv efter en krise eller for at overvinde en depression.
Ifølge banebrydende ny forskning inden for metakognitiv terapi bør sindet i stedet betragtes som en si, hvor alt passerer, med mindre vi selv aktivt vælger at holde fast i det. Bruger vi mange timer dagligt på at spekulere og bekymre os om, hvordan vi skal løse et problem eller på at tale med os selv om, hvordan vi har det, tapper vi os selv for energi og livsglæde, ligesom vi øger vores risiko for at udvikle eller vedligeholde en depression.

Det handler ikke om at tvinge sig selv til urealistiske mål om kun at tænke positivt. I stedet skal vi fokusere på at tage styringen og begrænse vores grublerier. I bogen her giver psykolog Pia Callesen sit bud på, hvordan vi kan vinde kontrollen over vores tænkning og få livsglæden tilbage.
Hun introducerer os til en række mennesker, som alle har overvundet depressionen ved hjælp af metakognitiv terapi og viser, hvordan vi kan lære at identificere de tanker, der trigger vores bekymringer, og via konkrete øvelser blive bedre til at håndtere og begrænse vores tænkning, så vi ikke blot lærer at overvinde depressionen – men også helt undgår at udvikle den.

Pris: 250 kr. inkl. porto

Bestil følgende bøgerne på info@cektos.dk eller tlf. 55 73 48 49 – Køb to valgfrie bøger for 500.- + evt. porto.

forside

Brug Viden om Hjernen i Kognitiv Terapi

I denne bog introduceres en hjernevidenskabelig forståelse af psykoterapi, som kan være brugbar for dig, der sidder i klinikken …

På en håndgribelig måde forklares centrale hjerneprocesser ved terapeutisk forandring. Herudfra præsenteres nogle bud på, hvorfor kognitiv adfærdsterapi har så god effekt – og hvad det er ved metoden, der virker?Ved hjælp af brugervenlige modeller og metaforer opstilles forslag til,hvordan denne viden kan udnyttes og formidles i klinikken – i psykoterapi såvel som psykoedukation.Der tages udgangspunkt i angsttilstande og relaterede problemstillinger, hvilket på flere måder kan overføres til fx depression, personlighedsforstyrrelser og øvrige vanskeligheder med tanker, følelser og handlinger.Budskabet kan også tænkes ind i andre terapiformer, fagområder og problemstillinger.

Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, studerende og andre med interesse for området. Endeligt kan bogen også væremotiverende og afmystificerende for personer, der selv kender til det hårde arbejde med at få hold på en lidelse som fx angst.

Bo Bach Pedersen arbejder til dagligt som klinisk psykolog i psykiatrien.

Pris: 300 kr. + evt. porto

kognitiv 1

 Kognitiv Terapi, Metoder i Hverdagen 1

Kognitiv Terapi – metoder i hverdagen” er en kort indføring i kognitiv terapi, der i et enkelt og let forståeligt sprog præsenterer den kognitive terapis mange konkrete metoder til anvendelse i hverdagen. Bogen beskriver og demonstrerer en række metoder til at evaluere ens negative, ukonstruktive tanker og mindske ubehag, der både er relevant den stressede forretningsmand, den bekymrede mor, den nervøse studerende og den depressive eller ængstelige. “Kognitiv Terapi” er fyldt med konkrete eksempler fra hverdags cases, som de fleste kan relatere til.

Bogen henvender sig til enhver, der ønsker en praktisk og brugbar viden om den kognitive terapis metoder – både psykologistuderende, rådgivningspersonale, vejledere, terapeuter og ikke mindst de personer, der ønsker at udvikle sig.

Pris: 300,- + evt. porto

Kognitiv 2

Kognitiv Terapi, Metoder i Hverdagen 2

2. bind i serien om den kognitive terapis konkrete metoder til at evaluere tanker og mindske ubehag. Alle metoder er rigt eksemplificeret med cases fra hverdagen. Bogen henvender sig til psykologistuderende, rådgivningspersonale, terapeuter – og alle personer der ønsker at udvikle sig.

Pris: 300,- + evt. porto

helbredsangst

Kognitiv Terapi og helbredsangst

Psykologerne Pia Callesen og Lennart Holm har skrevet bogen om kognitive metoder mod helbredsangst udgivet af Sokratisk Forlag.

Forord af Professor Irene Oestrich:

”I bogen gives viden og erfaring videre til læseren, således at man får en klar forståelse for emotionelle problemers indgriben i menneskers livssituation samt den afgørende betydning, som måden mennesker tænker på har betydning for følelser og adfærd. Desuden tilbyder forfatterne en række behandlingsmæssige strategier, et specifikt sæt af metodiske færdigheder, som kan anvendes, uanset om man er kognitiv terapeut, patient eller pårørende eller anden professionel, til at forstå og håndtere helbredsangst bedre i dagligdagen.”

Pris: 300,- + evt. porto

mindfulness

Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi

Depression er et udbredt fænomen, der medfører meget lidelse for en storgruppe mennesker. Mange modtager ikke adækvat behandling.

De senere år har forskere erkendt, at depression ofte er en kronisk, tilbageven-dende problematik. Man er derfor begyndt at fokusere mere på tilbagefalds- forebyggelse og der er kommet en ny behandling, mindfulness-baseret kogni- tiv terapi, der er specifikt udviklet til forebyggelse af tilbagefald af depression. Mindfulness-baseret kognitiv terapi integrerer elementer fra kognitiv terapi med mindfulness. Det er en meditationsmetode, der i disse år har vundet sti- gende indpas blandt forskere og kliniske psykologer, som kombinerer den med andre behandlingsformer. I denne afhandling analyseres og vurderes mindfulness-baseret kognitiv te- rapi til tilbagefaldsforebyggelse af depression. Der sættes fokus på teorien bag, selve interventionen og hvilke virkninger, det har, og der inddrages en stor mængde empiri.
Forord af psykolog Tina Norup Lauridsen:
“Denne bog er et meget velkomment bidrag til diskussionen af teori og forskning bag mindfulness baseret kognitiv terapi. Bogen er skrevet af psykolog Hanne C. Elmsted, der igennem hele bogen giver en grundig analyse og vurdering af mindfulness baseret kognitiv terapi, så både teoretikeren, forskeren og praktikerens nysgerrighed nødvendigvis må vækkes.
Mindfulness baseret kognitiv terapi er et nyere kognitivt behandlingsprogram udviklet af de engelske og canadiske psykologer Mark Williams, John Teasdale og Zindel Segal i forhold til tilbagefaldsforebyggelse ved depression. Programmet anvendes i stigende grad i Danmark i behandlingen af depressive.
Depression betragtes som en folkesygdom i Danmark; godt 200.000 danskere har til enhver tid en depression. Den høje forekomst af depression skyldes i væsentlig grad tilbagefald og tilbagevenden blandt dem, der tidligere har haft en depression. Således får ca. 30 % tilbagefald inden for 1 år, mens godt 70-80 % er i risiko for et tilbagefald senere.
Forskning indenfor depressionsområdet bekræfter, at gamle negative tankemønstre og følelser bidrager til en ”kindling” proces, hvilket betyder, at yderligere episoder af depression lettere udløses hos personer, der tidligere har haft en depression. Det vil sige, at der, selv hos personer, som har det godt igen, er en sårbarhed overfor at få reaktiveret negative tankemønstre, når humøret daler. I sin bog analyserer og vurderer Elmsted evidensen for de teoretiske teser, som ligger bag udviklingen af mindfulness baseret kognitiv terapi, og kommer med ideer til forbedringer af praksis og videre forskning.
En vedvarende bedring efter en depression afhænger i høj grad af om tidligere deprimerede lærer, hvordan de kan hindre en mild form for depression (nedtrykthed, dysfori) i at eskalere. At lære denne færdighed er formålet med mindfulness baseret kognitiv terapi.
Kliniske undersøgelser peger på, at mindfulness baseret kognitiv terapi er effektiv i forhold til at reducere tilbagefald hos personer, som har haft 3 eller flere episoder af depression af svær grad. I sin bog diskuterer Elmsted specifikke forskningsresultater og kommer med konstruktiv kritik af eksisterende undersøgelser og deres til tider manglende gennemsigtighed i forhold til at leve op til kravene om evidens.
Bogen er spændende faglig læsning fra start til slut, og for både teoretikeren, forskeren og praktikeren er der inspiration at hente til det videre arbejde med at styrke livskvaliteten og hindre tilbagefald hos personer med depression”.

Hanne C. Elmsted er cand.psych., uddannet fra Københavns Universitet og har
særlig interesse for kognitiv terapi og mindfulness.

Pris: 300,- + evt. porto

 • “Jeg har det rigtig godt, bedre end jeg har haft
  det i mange år! Jeg syntes at det er fantastisk,
  at så få behandlinger kan give så meget!
  Jeg bruger de værktøjer du har givet mig dagligt.”

  Tidligere klient
 • "Trigger-tankerne popper jævnligt op - men uden at jeg bruger
  en masse kræfter på dem - føler jeg begynder at kunne "styre dem".
  Altså at have tankerne men uden at bruge kræfter på dem - at lade
  dem passerer som skyer :) :) :) føler jeg er på rette vej :) og er dig
  virkelig taknemmelig over at din hjælp :)"

  Tidligere klient
 • "Jeg har haft meget glæde af forløbet og er blevet
  god til at bekymre mig mindre"

  Tidligere klient
 • "Det har været meget omvendt af al det jeg har lært hidtil og
  jeg glæder mig til at bruge det resten af livet og komme ud af
  angsten for angsten. Tak for gode og lærerige dage"

  Tidligere klient
 • "Til at starte var jeg skeptisk over at noget så enkelt skulle kunne
  gøre en forskel. Men jeg kan nu konstatere at metoden virkelig
  har ændret mit liv i en meget positiv retning! Fantastisk!"

  Tidligere klient
 • "Metakognitiv Terapi: Glem alt om psykologiens traditionelle metoder. Et budskab der er så enkelt og alligevel så svært at mestre - men det kan lade sig gøre for alle hvis man har viljen og evnen til at se tingene på en HELT NY måde"

  Hans-Henrik Thomsen
 • "Fantastisk tilgang til psyken og fantastisk hjælp til at arbejde mere effektivt med opgaver og uden at brænde ud. Jeg glæder mig til den bliver endnu mere udbredt i Danmark."

  Malene Boisen Hansen
 • "Stor hjælp. Yderst professionelle."

  Trine Trasbo
 • "Jeg har lige afsluttet et Metakognitivt gruppeforløb hos cektos, og vil bare sige at det er alle pengene værd."

  Laila Søe Rasmussen
 • Lige nu Kort ventetid uden brug af henvisning fra lægen
 • "Et forløb hos Cektos i grupper kan varmt anbefales - har lige afsluttet et gruppeforløb hos Carsten Juul og allerede efter første gang (2x1 lektion) var der store forbedringer - det er alle pengene værd!"

  Helle Frost Nielsen
 • "En anderledes tankegang. Allerede 1. gang var der en bedring hos mig. Super:-)"

  Jette Rasmussen
 • "Utroligt hvad de kan udrette på kort tid. Jeg kan kun give CEKTOS de bedste anbefalinger." Linda Johansson
 • "Kan varmt anbefales"

  Anette Arvidson Blom
 • "Når man i offentligt regi, skal vente 4-6 mdr. på terapi forløb - så er det vel nok godt, der findes så super godt meta forløb hos jer

 • Super profesionelle psykologer, de er vildt dygtige og søde! Har snart haft 12 gange, størstedelen hos Michelle! Hun er super dygtig og har udfordret mig og lært mig, at kunne være menneske igen! Jeg vil til enhver tid anbefale dem

  Nikolaj Amtoft Pihlman
 • "Jeg har netop afsluttet et gruppeforløb hos Cektos. Jeg havde høje forventninger til forløbet og synes bestemt, at de er blevet indfriet. Jeg har indset, hvilke mekanismer der har bevirket, at jeg har spændt ben for mig selv i forhold til at bekymre mig ALT for meget, om mange ret ligegyldige ting. Det er ikke en proces der er slut endnu, men nu har jeg værktøjet til, at fortsætte med at give bekymringerne baghjul og leve i nuet, for det er der livet skal leves!"

  Ann Skovgaard Worm
 • "I dag har jeg afsluttet mit forløb hos Cektos, jeg er ovenud lykkelig for at jeg valgte at følge den anbefaling jeg fik af en ven, til netop at gøre brug af jer. I starten var jeg meget skeptisk da jeg efterhånden har prøvet alt for at få bugt med angst, som var blevet altoverskyggende i mit liv. Efter 7 samtaler med jeres dygtige psykolog Maiken Lykke Christensen har jeg fået livsglæden tilbage, værktøjer til at håndtere mine udfordringer og angsten styrer ikke mit liv mere. Det fantastiske ved jer er at det ikke bare er en snak man kommer for at få, hos jer bliver man udfordret så det kan mærkes, og jeres træningsværktøjer gør det helt åbenlyst for en at man rent faktisk selv er herre over sin krop og tanker OG så sætter i gerne hele kontoret i spil for at hjælpe en - hils jeres søde kontordame og sig tak fordi hun ville bruge hendes gode tid på at være en del af mine træningsforløb ☺️ TAK for et fantastisk forløb og tak til dig Maiken, du er super dygtig"

  Ann Skovgaard Worm
 • "Det var den rigtige løsning for mig, og cektos hjalp mig igennem min daværende situation, da jeg havde mest brug for det ;-) I dag er jeg en hel masse meta kognitive strategier rigere og har dermed nemmere ved at tackle vanskelige situationer :-)"

  Julia Toft