Artikler

 

Ny effektiv terapiform til behandling af PTSD

Af psykolog Pia Callesen

Indtil nu har EMDR og kognitiv adfærdsterapi (eksponeringsterapi) været de mest effektive terapiformer til behandling af PTSD. Men disse terapiformer indebærer at man skal konfronteres med det ubehagelige traumeminde igen og igen. Nu viser forskningen, at en ny terapiform kan behandle PTSD hurtigere og uden ubehag.

PTSD: Traumet der kommer igen og igen

PTSD er en belastningsreaktion, som kan opstå efter en eller flere meget traumatiske oplevelser. Oplevelserne er typisk livstruende eller uden for personens kontrol. Nogle vil reelt have været i livsfare, hvor det hos andre har været en oplevelse heraf. Symptomerne kan også opstå ved at se andre lide overlast. Eksempler på begivenheder, der kan udløse PTSD er; tidlig, massiv omsorgssvigt, krigsoplevelser, voldtægt, røveri, trusler på livet etc.

Efter sådanne traumatiske oplevelser vil mange opleve symptomer som mareridt og søvnbesvær, “hukommelses glimt” (flashbacks, dvs. tilbagevendende genoplevelser af den traumatiske oplevelse), hyperaktivitet, misbrugsproblemer, depression, stressreaktioner, hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Derudover vil man undgå alt, der minder om traumet.(1) Oftest stilner disse symptomer af i løbet af nogle dage eller uger efter traumet, men hvis symptomerne forsætter ud over den første måned og forårsager betydelig angst eller nedsat livskvalitet, kan det være tegn på posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Det er vigtigt, at personer med PTSD får behandling, da det ellers kan hæmme livskvaliteten i en sådan grad, at symptomerne kan forværres og resultere i selvmordstanker og derved blive livstruende. For at være sikker på, at man lider af PTSD skal størstedelen af ovennævnte symptomer optræde indenfor 6 mdr. efter den traumatiske begivenhed.(2)

Det antages, at ca. 1% af befolkningen til enhver tid lider af PTSD men blandt soldater, som har været i krig og blandt ofre efter katastrofer, er hyppigheden højere (10%). Efter voldtægt er hyppigheden helt oppe på 30%.(3)

En tværsnitsundersøgelse fra USA fandt man, at 1 af 10 kvinder og 1 af 20 mænd oplever PTSD en eller anden gang i livet.(4)

Den mest effektive behandling indtil nu: Kognitiv adfærdsterapi

Indtil nu har man behandlet PTSD med kognitiv adfærdsterapi (KAT).

Ifølge KAT aktiverer et traume en række uhensigtsmæssige negative tankemønstre, der ofte betyder, at klienter oplever ufarlige situationer som truende. Et grundlæggende princip i KAT er derfor at søge at forandre tænkningen, så den bliver nuanceret og fornuftsbetonet. I terapien øver klienten sig i at danne såkaldt alternative tanker. Det vil sige tanker, der er mere realistiske og i højere grad støtter og opmuntrer en selv.

Når man er i stand til at tænke sådanne alternative tanker, vil det der ellers opleves truende, opleves som mere neutralt.(5)

Et andet grund element i KAT er eksponeringsterapi. Her ser man PTSD som et hukommelsesproblem, hvor krop og sind “sidder fast i fortiden ” og skal hjælpes til opdatering vha. eksponering. Det involverer at udforske traumeminder og gennemgå disse gentagne gange for at reducerer den angst de medføre.

Konkret betyder det, at man visualiserer en scene fra deres traumatiske minde. Man visualiserer både trauesituationens fysiske karakteristika men også følelsen af hjælpeløshed eller kontroltab. Senere i terapien vil man lave det der hedder in vivo eksponering, hvilket vil sige at man placerer klienten i situationer, der udløser PTSD symptomer. Det kan f.eks. være en situation med mange mennesker eller en situation, der minder om det sted, hvor det oprindelige traume fandt sted. Ved krigsveteraner har man ofte besøgt militærmuseer og flyvestationer eller set krigsfilm.(6)

Et problem med eksponeringsterapi er, at det kan være stærkt ubehageligt for klienten at skulle genopleve traumet igen og igen. Et effektivt alternativ kan derfor være meta-kognitiv terapi (MCT).

Meta-kognitiv terapi: en ny måde at forstå PTSD

Meta-kognitiv terapi er den nyeste udvikling indenfor behandling af PTSD og forsøg viser, at den særdeles effektivt. Behandlingstiden er ofte kortere og terapien er ikke afhængig af traume eksponering eller detaljeret diskussion af traumet selv.

I modsætning til KAT, ser MCT ikke PTSD som et hukommelsesproblem men snarere et opmærksomhedsproblem.

De fleste mennesker, der oplever et traume bearbejder dette uden behov for terapi. Dette skyldes en spontan og automatisk bearbejdningsproces, der kaldes reflexive adaption process eller RAP. Nogle mennesker udvikler dog et opmærksomhedsmønster, der forhindre den spontane RAP. Dette uhensigtsmæssige opmærksomhedsmønster kaldes cognitive attentional syndrome eller CAS, og er karakteriseret ved bekymringer, grublerier, at undertrykke sine tanker, at undgå traumeminder samt søgen efter potentielle trusler.

Ydermere resulterer det ofte i misbrug af alkohol/stoffer der bruges til at dulme minderne om traumet. Disse strategier er uhensigtsmæssige fordi de vedligeholder og styrker opfattelsen af, at der er trusler alle vegne.(7, 8)

Terapeuten arbejder derfor med ændre klientens måde at håndterer spontane traume erindringer, tanker og symptomer, således at klienten lærer at kontrollere sin opmærksomhed. På denne måde aktiveres den naturlige RAP(7). Målet er derfor at ændre de problematiske opmærksomhedsmønstre. Dette gøres ved adressere de underliggende meta-kognitioner, der kontrollerer tænkningen og dermed hjælpe klienten med at udvikle nye bevidste måde at håndtere angst provokerende tanker på.(9)

PTSD kan billedligt talt forstås som et sår. Forstil dig, at man har skåret sig med en kniv. Umiddelbart vil alle mennesker opleve en række symptomer. Man bløder, det gør ondt, og der er et åbent sår i huden. De fleste mennesker vil så med tiden opleve, at såret heler. Men for nogen bliver såret ved med at bløde. Det kan f.eks. være, fordi man hele tiden piller i såret, konstant forsøger at rense det eller pakker det fuldstændig væk så det ingen luft får.

Mennesker med PTSD oplever ikke, at ”såret” heler naturligt netop fordi, de hele tiden ”piller i såret” ved at gruble over traumet eller forsøger at ”pakke” traumet langt væk ved at undgå alt der har med traumet at gøre. MCT terapeuten vil lærer klienten at give ”såret” luft og lade det være så det får ro til at hele.

Som eksempel kan man forstille sig en hjemvendt soldat, som har oplevet at slå børn ihjel i krigen. Dette traume ”hjemsøger” soldaten, så han oplever situationen igen og igen som var det en film, der kørte i hans hoved. Soldaten forsøger flere gange dagligt at analysere traume situationen for at forsøge at finde ud af, om han kunne have handlet anderledes. I den metakognitive terapi vil denne soldat lære at kontrollere sin opmærksomhed, så han kan vælge at lade traumet være og give det tid til at hele naturligt.

Den nye hurtigere vej til positive resultater: MCT

Forskningen viser, at MCT er en særlig effektiv behandlingsmetode, der kræver færre sessioner end traditionel KAT.(10)

Ydermere er MCT relevant, hvis man oplever behandlings-resistent PTSD.(8)

Når man tidligere har sammenlignet MCT og eksponeringsterapi, fandt forskerne, at de begge er effektive, men at MCT viser bedre resultater i forhold til symptomer som psykologisk lidelse og fysiologiske stress.(11)

Dog viser den nyeste forskning, at MCT sammenlignet med eksponeringsterapi, ikke blot reducerer fysiologisk stress, men også viser en forbedring tværs af alle PTSD symptomer. Umiddelbart efter terapien havde MCT bedre resultater end eksponeringsterapi, både lige efter terapien og ved follow-up.(11)

MCT viser sig altså at være den hurtigste og mest effektiv vej til positive resultater.

Referencer:

 1. Mørch MM, Rosenberg NK. Kognitiv terapi: Modeller og metoder. Hans Reitzel; 2005.
 2. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Dsm-iv-tr. American Psychiatric Publishing, Inc.; 2000.
 3. Videbech P, Kjeldsen, H. C., Götestam, K. G., Thorsen, O. Posttraumatisk stresslidelse. 2010 09.04.2010 [cited 2013
  2. april 2013]. Available from: https:// http://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/tilstande-og-sygdomme/oevrige-sygdomme/posttraumatisk-stresslidelse/ – 3.
 4. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB. Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity survey. Archives of general psychiatry 1995;52:1048.
 5. Chrestman KR, Gilboa-Schechtman E, Foa EB. Prolonged exposure therapy for ptsd: Teen workbook. Oxford University Press; 2009.
 6. Beidel DC, Frueh BC, Uhde TW, Wong N, Mentrikoski JM. Multicomponent behavioral treatment for chronic combat-related posttraumatic stress disorder: A randomized controlled trial. Journal of anxiety disorders 2011;25:224-231.
 7. Wells A, Sembi S. Metacognitive therapy for ptsd: A core treatment manual. Cognitive and Behavioral Practice 2004;11:365-377.
 8. Wells A, Welford M, Fraser J, King P, Mendel E, Wisely J, Knight A, Rees D. Chronic ptsd treated with metacognitive therapy: An open trial. Cognitive and Behavioral Practice 2008;15:85-92.
 9. Wells A. Metacognitive therapy: Cognition applied to regulating cognition. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 2008;36:651-658.
 10. Wells A, Colbear JS. Treating posttraumatic stress disorder with metacognitive therapy: A preliminary controlled trial. Journal of Clinical Psychology 2012;68:373-381.
 11. Proctor D. A randomised controlled-trial of metacognitive therapy versus exposure therapy for post-traumatic stress disorder. University of Manchester; 2008.

artikel1

Metakognitiv terapi er effektiv mod depression – også på den lange bane!

Klinikchef Pia Callesen har udgivet en artikel i Scandinavian Journal og Psychology, hvor hun dokumenterer effekten på 4 deprimerede danskere.

Læs artiklen her:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjop.12089/full

 

Sådan overvindes helbredsangst

Læs artiklen her:
http://livsstil.tv2.dk/kropogsundhed/2015-02-09-psykolog-du-kan-godt-overvinde-din-helbredsangst

 

Undgå at stress ender i depression

Læs artiklen her:
https://www.magasinethelse.dk/pia-callesen-stop-grublerierne-lev-livet/

 

Gør op med det ekstreme selvfokus

Læs artiklen her:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/psykologi.-goer-op-med-det-ekstreme-selvfokus

 

Lær at kontrollere din vrede

Læs artiklen her:
http://www.b.dk/sundhed-og-motion/psykolog-pia-callesen-laer-at-kontrollere-din-vrede

 

Nyt studie: Deprimerede skal lære at ignorere tankerne med metakognitiv terapi

https://videnskab.dk/krop-sundhed/nyt-studie-deprimerede-skal-laere-at-ignorere-tankerne-med-metakognitiv-terapi

 • “Jeg har det rigtig godt, bedre end jeg har haft
  det i mange år! Jeg syntes at det er fantastisk,
  at så få behandlinger kan give så meget!
  Jeg bruger de værktøjer du har givet mig dagligt.”

  Tidligere klient
 • "Trigger-tankerne popper jævnligt op - men uden at jeg bruger
  en masse kræfter på dem - føler jeg begynder at kunne "styre dem".
  Altså at have tankerne men uden at bruge kræfter på dem - at lade
  dem passerer som skyer :) :) :) føler jeg er på rette vej :) og er dig
  virkelig taknemmelig over at din hjælp :)"

  Tidligere klient
 • "Jeg har haft meget glæde af forløbet og er blevet
  god til at bekymre mig mindre"

  Tidligere klient
 • "Det har været meget omvendt af al det jeg har lært hidtil og
  jeg glæder mig til at bruge det resten af livet og komme ud af
  angsten for angsten. Tak for gode og lærerige dage"

  Tidligere klient
 • "Til at starte var jeg skeptisk over at noget så enkelt skulle kunne
  gøre en forskel. Men jeg kan nu konstatere at metoden virkelig
  har ændret mit liv i en meget positiv retning! Fantastisk!"

  Tidligere klient
 • "Metakognitiv Terapi: Glem alt om psykologiens traditionelle metoder. Et budskab der er så enkelt og alligevel så svært at mestre - men det kan lade sig gøre for alle hvis man har viljen og evnen til at se tingene på en HELT NY måde"

  Hans-Henrik Thomsen
 • "Fantastisk tilgang til psyken og fantastisk hjælp til at arbejde mere effektivt med opgaver og uden at brænde ud. Jeg glæder mig til den bliver endnu mere udbredt i Danmark."

  Malene Boisen Hansen
 • "Stor hjælp. Yderst professionelle."

  Trine Trasbo
 • "Jeg har lige afsluttet et Metakognitivt gruppeforløb hos cektos, og vil bare sige at det er alle pengene værd."

  Laila Søe Rasmussen
 • "Et forløb hos Cektos i grupper kan varmt anbefales - har lige afsluttet et gruppeforløb og allerede efter første gang (2x1 lektion) var der store forbedringer - det er alle pengene værd!"

  Helle Frost Nielsen
 • "En anderledes tankegang. Allerede 1. gang var der en bedring hos mig. Super:-)"

  Jette Rasmussen
 • "Utroligt hvad de kan udrette på kort tid. Jeg kan kun give CEKTOS de bedste anbefalinger."

  Linda Johansson
 • "Kan varmt anbefales"

  Anette Arvidson Blom
 • "Når man i offentligt regi, skal vente 4-6 mdr. på terapi forløb - så er det vel nok godt, der findes så super godt meta forløb hos jer"

 • Super profesionelle psykologer, de er vildt dygtige og søde! Har snart haft 12 gange, størstedelen hos Michelle! Hun er super dygtig og har udfordret mig og lært mig, at kunne være menneske igen! Jeg vil til enhver tid anbefale dem

  Nikolaj Amtoft Pihlman
 • "Jeg har netop afsluttet et gruppeforløb hos Cektos. Jeg havde høje forventninger til forløbet og synes bestemt, at de er blevet indfriet. Jeg har indset, hvilke mekanismer der har bevirket, at jeg har spændt ben for mig selv i forhold til at bekymre mig ALT for meget, om mange ret ligegyldige ting. Det er ikke en proces der er slut endnu, men nu har jeg værktøjet til, at fortsætte med at give bekymringerne baghjul og leve i nuet, for det er der livet skal leves!"

  Ann Skovgaard Worm
 • "Det var den rigtige løsning for mig, og cektos hjalp mig igennem min daværende situation, da jeg havde mest brug for det ;-) I dag er jeg en hel masse meta kognitive strategier rigere og har dermed nemmere ved at tackle vanskelige situationer :-)"

  Julia Toft
 • "Det har været et berigende kursus i aflæring af 40 års dårlig vane med at forfølge bekymringerne. En øjenåbner for, at jeg selv kan beslutte hvad vej tanker og følelser skal gå. Jeg er så glad for beslutningen om at opsøge jer!"

  Merry Andresen
 • Jeg gik i gruppeforløb på Amagerfor et halvandet år siden, og blot beslutningen om det skulle være på Amager eller i Hellerup vakte grublen og tungsind. Jeg har gået i alm. kognitiv terapi mange gange, det hjalp mig også, men meta-kognitiv terapi hjalp mig det sidste stykke, og jeg kan i dag gøre alt selv, hvor jeg før havde svært ved at få købt ind, komme i træningscenteret eller lade være med at gruble og spilde min tid med at være ked af det når jeg kom hjem.
  Nu træner jeg flere gange om ugen, har fuldtidsjob, tegner, hækler, ser venner, you name it. Jeg har ikke har haft det så godt, som jeg har det nu, siden før min depression. Det kom bare stille og roligt af sig selv. Det var ikke noget jeg forcerede, og det hele har været en stor rejse, og er ikke kommet på én gang - det er så dejligt at mærke jeg hele tiden udvikler mig og får det endnu bedre!
  Et meta-kognitivt gruppeforløb er et af de bedste valg jeg har taget i mit liv!

  Anna Rebien
 • “Glimrende kurser – og en super terapiform! Har tillige henvist en del klienter til CEKTOS,som ligeledes har været yderst tilfredse,
  Susanne Kjellmann
 • Super kursus – kan kun anbefale dette kursus, det er så lærerigt!!!
  Lisbet Thomassen
 • Ja, jeg har kun godt at sige om mit kursus hos CEKTOS. Jeg vil anbefale det til alle jeg kender.
  Lis J.
 • Har været på gruppeforløb og efterfølgende haft nogle online sessioner.
  Det er nu snart tre år siden, og har det fantastisk.Bruger til stadighed værktøjerne.
  Det bliver nemmere og nemmere, ved jeg aldrig nogensinde falder helt tilbage igen, for vil altid have mine værktøjer.
  Det kræver man er åben og selv er villig til at yde en indsats uden at forvente det bliver serveret på et sølvfad.
  Mine varmeste anbefalinger til CEKTOS.
  Gitte Maria Meeske
 • Det reddede mit liv! For to år siden gav blandingen af stress og ekstrem angst mig PTSD lignende symptomer.Jeg kunne ikke sove, græd konstant, var på beroligende og troede at jeg var ved at blive sindssyg – jeg havde selvmordstanker flere gange dagligt.Jeg startede ved CEKTOS i gruppe”terapi” og allerede inden forløbets ende, var alt dette forsvundet.Jeg kan ikke forklare hvordan det skete, men det virkede bare. Jeg anbefaler det til alle jeg kender.På mit hold var vi vist en enkelt, ud af 10-11 styks, som ikke følte nogen forskel efter endt forløb.
  De fleste af os fik mere ud af dette forløb, end vi nogensinde havde fået med medicin/psykologtimer osv. Det er nu to år siden, og jeg har ikke haft tilbagefald af nogen art. Jeg føler mig sikker i troen om, at hvis jeg nogensinde får brug for hjælp igen, bliver det igennem CEKTOS. Men jeg tvivler på, at jeg får brug for det heldigvis.
  Emma Vad
 • Jeg deltog i et gruppeforløb i kølvandet på meget alvorlig sygdom, hvor katastrofetankerne efterfølgende kunne løbe afsted med mig.
  Allerede efter de første to gange kunne jeg “lade katastrofetænkningen være”.
  det er nu tre år siden, og siden har jeg anbefalet det til flere af mine venner, der ligeledes har fået en gave med derfra.
  Strategierne er nu så lagret i mig, at jeg hurtig kan gribe fat i dem, hvis jeg forfalder til det gamle. Selv i disse Corona-tider.
  Jeg synes faktisk også sådan et gruppeforløb er ret billigt set i forhold til andet. Den største anbefaling herfra.
  Grete Aas
 • De penge jeg brugte på 6 gruppesessioner hos Cektos har været SÅ godt givet ud.Tror beløbet svarer til 1/4 del af al den terapi jeg havde betalt for forinden.
  Jeg ville anbefale enhver at starte et gruppeforløb hos Cektos – jeg har følt mig så stabil og psykisk rustet, robust og nuanceret siden.
  Emil H. Christiansen
 • Helt fantastisk effekt. Tak er kun et fattigt ord.
  Britta Geisler
 • Jeg har haft psykiske problemer flere gange i mit liv. Jeg har prøvet flere forskellige metoder til at få det bedre med.
  Men da jeg havde læst Pia Callesens to bøger og fulgt et forløb har jeg virkelig fundet en måde der hjælper mig.
  Det er helt utroligt og jeg bruger metoden, man skal lige vende sig til at “gruble” mindre Men det var lige det der fangede mig.
  John Obel
 • "Jeg vil bare lige sige tusind tak for et virkelig givtigt forløb. Det har virkelig ændret mit liv på meget kort tid!"
  Marianne
 • "Jeg har haft 3 fantastiske og enestående samtaler en af jeres psykologer, som på en meget kompetent, behagelig og empatisk måde, har håndteret mig på præcis den direkte og umiddelbar facon, som jeg helst vil det, fordi det er den måde jeg bedst lærer og opfatter på.
  Min psykolog har meget dygtigt hjulpet med, at jeg har fået gjort op med både negative og positive overbevisninger om hvorfor jeg partout skulle give bestemte tanker et helt urimeligt fokus som de grundlæggende slet ikke fortjener. Samtidig har psykologen hjulpet med øvelser i, at skifte mit fokus fra at være rettet indad til at være helt eller delvist rettet ud af samt bevidstheden om, at jeg kan skifte. Friheden i at opleve at jeg selv 110% styrer hvilke tanker jeg giver mig fokus, hvornår og hvordan, må være det tætteste jeg kommer på reinkarnation.
  Jeg er evigt taknemmelig og det er en rar tanke, som jeg tit giver fokus og hver gang jeg gør det, får jeg en dejlig varm fornemmelse indeni og smilet dukker frem på mit ansigt, uden at jeg egentlig kan gøre noget for at forhindre netop det. Og det vælger jeg jo heldigvis helt selv.
  Tusind tak"
  Claus
 • "Et angstanfald udløste mange reaktioner af ubehagelig tanker af forskellig karakter. Jeg bekymrede mig, grublede, mærkede konstant efter fysiske symptomer mm.
  Jeg har fået det godt igen og er nu efter 10 behandlinger der hvor vi ikke har aftalt en fast tid næste gang :)
  Min psykolog har gennem hele forløbet virket utrolig professionel og forberedt fra session til session. Det var rart at møde et menneske, som har styr på sin teori og samtidig også mestrer at være menneskelig og empatisk. Derudover også en evne til at forklare teknikker og metoder så de bliver lette at bruge, forstå og forholde sig til.
  Det er så sjældent man tager sig tid til at rose folk. Men jeg vil gerne give mine varmeste anbefaling til Cektos :) "
  Morten