2-årig kognitiv uddannelse (voksne)

– Primært for læger og psykologer 2017/18

Se datoer og tilmeld dig uddannelsen

Læs vores Supervisionsplan som PDF her 

Fra starten af 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne for sammen med et hold af kompetente og erfarne undervisere, at kunne udbyde en uddannelse, der ikke blot adresserer de vigtigste og nyeste aspekter på det kognitive felt, men også søger at løse en af de mest centrale udfordringer i terapeutuddannelsen: Overførslen af teoretisk viden til konkrete nye og bedre terapeutiske kompetencer.

Dette helt nye uddannelsesforløb tager udgangspunkt i den internationale forskning og de her identificerede mest effektive metoder til at uddanne og opkvalificere terapeuter. Gennem begrænsning af forelæsning men aktiv brug af demonstrationer, praktiske øvelser og skuespillere vil det gennemgående fokus fra start til slut være udvikling, optimering og tillæring af konkrete evidensbaserede terapeutiske metoder og de specifikke færdigheder, som CORE Guidelines indikerer som centrale.

Det er ikke kun fælleskabet mellem to stærke udbydere, der er centralt på denne uddannelse. Netop fordi der fokuseres så meget på praktisk træning, stilles der store krav til fælles forståelse, tryghed og tillid mellem både deltagere og undervisere. I gennemførelsen af uddannelsen vægter vi derfor fælleskabet højt, f.eks. gennem sociale arrangementer og networking muligheder.

Uddannelsen er bygget op af fire moduler:

Modul 1

Klassisk CBT Uddannelsens første modul beskæftiger sig med det terapeutiske arbejde inden for det, der populært vil kunne betegnes som ”den typisk CBT klient”. En klient som denne vil psykologen kunne møde i de fleste af de sammenhænge, hvor der udbydes psykoterapi: Psykiatrien, privat praksis, rådgivningstilbud og på arbejdspladser.
Læringsmål – Gøre kursisten bekendt med grundlæggende begreber i CBT
– Opnå grundlæggende og transdiagnostiske terapeutiske færdigheder
– Introducere kursisten til de ”klassiske behandlingsmanualer” i CBT
– Give den erfarne terapeut mulighed for at videreudvikle og raffinere de fundamentale kognitive metoder og teknikker, de allerede anvender i deres praksis.
Færdigheder i fokus Sagsformulering, struktur og dataindsamling, psykoedukation, tankeintervention, adfærdsintervention, feedback, formulering af hjemmeopgaver, socialisering til de kognitive modeller og rationaler; imagery.
Problematikker Angst (panik, social, fobier), depression og selvmordsforebyggelse.
Undervisere Christian Møller Pedersen, Mikkel Arendt Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen
Afholdelse Grundlæggende CBT 2 dage: 6.+7. marts 2017 Angst og Depression 3.+4.+5. maj 2016:
(Networking-aften den 4. maj fra kl. 17 til kl. 21)

Modul 2

Klassisk CBT Det andet uddannelsesmodul omhandler den gruppe af klienter, som psykologen ofte møder i det
offentlige behandlingssystem som f.eks. i psykiatrien og kommunale behandlingstilbud, men som
også dukker op i privat praksis. Fælles for klientgruppen er, at der kan være en høj grad af ambivalens
og/eller udfordringer relateret til det at søge behandling, der kan være omfattende komorbiditet og
socioøkonomiske udfordringer.
Læringsmål – Gøre kursisten bekendt med kompleks sagsformulering
– Opnå diagnosespecifikke terapeutiske færdigheder
– Introduktion til arbejde og intervention på kerneantagelsesniveau
– Præsentere kursisten for videreudvikling af klassisk kognitiv terapi
– Udvide den erfarne terapeuts interventionsmuligheder.
Færdigheder i fokus Konceptualisering af komplekse cases og personlighedsforstyrrelser, at engagere klienter i behandling,
terapeutisk alliance, struktur og regler, motivation med den umotiverede, introducere og forandre
kerneoverbevisninger, vedligeholde problemløsningsperspektiver – undlade at se klienten som problemet,
håndtere modstand, modgang og tilbagefald.
Problematikker Misbrug, aggression, personlighedsforstyrrelser, sorg, krise og traumer.
Undervisere Christian Frøkjær Thomsen, Dr.Frank Dattilio, Deborah Lee
Afholdelse Misbrug, aggression: 20.+21. september 2017
Personlighedsfrostyrrelser: 23.+24. oktober 2017
Sorg & krise: 18. og 19. december 2017

Modul 3

Nyere tilgange I tredje modul fokuseres på nogle af de mest centrale nyere udviklinger inden for de kognitive terapier:
Metakognitiv terapi og Compassion Fokuseret Terapi. Kursisterne introduceres for disse tilganges
teoretiske og praktiske grundlag relateret til psykologiske problematikker i bredeste forstand.
Læringsmål – Gøre kursisten bekendt med nye retninger indenfor de kognitive terapier
– Gennemgang af teoretisk fundament og forskning indenfor områderne
– Teori og praktiske øvelser i compassion-focused therapy
– Teori og praktiske øvelser i metakognitiv terapi
– Case-diskussioner og optimal brug af disse metoder
Færdigheder i fokus Kursisten for introduktion til nyere paradigmer indenfor de kognitive terapier. Dagene involverer konkrete øvelser.
Kursisten får viden omkring hvordan medfølelse kan styrkes i klienten og terapeuten og hvordan dette kan afhjælpe
psykiske problematikker som angst, selvhad og skam. Kursisten får viden omkring, hvordan et bestemt
opmærksomhedssyndrom menes at være primær årsag til psykiske symptomer og hvordan dette syndrom
kan afhjælpes på meget kort tid.
Problematikker Borderline, angst, depression, PTSD, OCD, skam og selvkritik.
Undervisere Chris Irons
Afholdelse Compassion Fokuseret Terapi: 19.+20. februar 2018

Modul 4

Kreativ CBT Uddannelsens sidste modul fokuserer på praktisk og kreativ anvendelse CBT.
Én undervisnings er dedikeret til anvendelse af CBT-strategier og metoder, i forhold til almenpsykologiske
problematikker, arbejdsrelateret stress og personlig udvikling mens én dag er relateret til praktisk træning
af kreative tilgange til basismetoderne i det daglige kliniske arbejde.
Læringsmål – Give kursisten indblik i CBT’s muligheder og begrænsninger ift. problematikker, der ikke nødvendigvis opfylder
diagnostiske kriterier
– Introducere metoder og strategier til præstationsoptimering, personlig udvikling og trivsel
– Kendskab til kvalitetssikrende metoder i terapien
– Udvide både den erfarne og den uerfarne terapeuts interventionsfelt.
Færdigheder i fokus Klinisk vurdering af loyalitet til model vs. opmærksomhed på relationelle/andre temaer,
tilpasning af CBT-model til den enkelte klient, reagere og tilpasse til implicit og eksplicit feedback,
brug af og svar på humor i terapi. Kvalitetssikring: Egen monitorering, terapeuttanker og rating af
terapi samt brug af feedbackmodeller for optimering af det terapeutiske forløb.
Problematikker Misbrug, aggression, personlighedsforstyrrelser, sorg, krise og traumer.
Undervisere Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen
Afholdelse 2 dage: 11.+12. april 2018 (afslutningsaften den 12. april kl. 17-21)

Omfang:
Uddannelsen består af 15 kursusdage (90 timer) og 60 timers supervision i grupper.
Gruppesupervisionen gennemføres som 10 dage af 6 timers fremmøde.

Kick off arrangement
Kursusledere og kursister kan få lejlighed til at møde
hinanden og høre lidt historier fra den kognitive verden.

Tid:
Første undervisningsdag er den 6. marts 2017 og sidste undervisningsdag er i april 2018.

Sted:
Kurset afholdes i Mindworks lokaler på Vesterbrogade 31, 1. Sal, 1620 København V.

Pris:
Prisen for uddannelsen er 45.000 kr. inkl. fuld forplejning, hvilket vil sige let morgenmad, frugt, the og kaffe i løbet af dagen samt frokost.
Der er op til 25 deltagere og uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening.

Tilmelding sker ved at klikke på knappen i toppen af siden.

Overblik tidsplan:

Dato Tema Underviser
Dato kommer Kick Off Vibeke Lunding-Gregersen
Henrik Tingleff
Pia Callsen
6. + 7. marts 2017 Grundlæggende CBT Vibeke Lunding-Gregersen
Henrik Tingleff
3.+4.+5. maj 2017 Angst og Depression Mikkel Arendt
Christian Møller Pedersen
20.+21. september 2017 Misbrug, aggression, mm. Christian Frøkjær Thomasen
2 dage i oktober 2017 Personlighedsforstyrrelser Dr. Frank Dattilio
2 dage i december 2017 Sorg / Krise / Traume Deborah Lee
19.+20. februar 2018 Compassion Fokuseret Terapi Dr. Chris Irons
11. april 2018 Kognitiv coaching Vibeke Lunding-Gregersen
Henrik Tingleff
12. april 2018 Metodetræning, opsummering og afslutning. Vibeke Lunding-Gregersen
Henrik Tingleff

Læs vores PDF med vejledende litteratur.

Anbefalet litteratur:

Beck, J. (2013) Kognitiv adfærdsTerapi. Hans Reitzels Forlag.

Bennett-Levy, James et al. (2005) The Oxford Guide to Behavioural experiments. Oxford Press.

Arendt & Rosenberg (2012) Kognitiv Terapi. Hans Reitzels Forlag

Anbefalet litteratur til klienter:

Greenberger og Padesky (2008): Følelser med fornuft. Klim.

Tingleff, H. (2008): Kognitiv terapi – metoder i hverdagen. Bind 1 og 2. Kognitivt Forlag

Øvrig litteratur

Beck, J. (2009) Udfordringer i kognitiv terapi – hvad gør man, når standardmetoderne ikke virker? Akademisk.

Beck, A, Freeman, A. (2004) Cognitive Therapy of personality disorders. Guildford Press

Callesen, P. & Holm, L. (2009): Kognitiv terapi mod helbredsangst. Sokratisk Forlag.

Dattilio, F. (2010) Cognitive Behavioural therapy with couples and Families. Guildford Press

Fennell, M. (1998) Kognitiv adfærdsterapeutisk depressionsbehandling. Dansk Psykologisk Forlag.

Gilbert, P. (2010) Compassion Focused Therapy: Distinctive Features. Routledge

Hougaard, E. (2006): Kognitiv Behandling af Panikangst og Socialfobi, Psykologisk Forlag.

Hougaard, Rosenberg og Nielsen (2002): Angst og angstbehandling. Hans Reitzels Forlag

Kazantzis, N & L’Abate, A (2007) Handbook of homework assigments in psychotherapy: Research, Practice and prevention, Springer

Leahy, R (2015) Emotional Schema therapy.

Nezu, A, Nezu, C & Lombardo (2004) Cognitive-Behavioural Case formulation and treatment Design: A problem-Solving Approach. Springer

Pedersen, B.B (2011) Brug viden om hjernen i kognitiv terapi. Sokratisk Forlag

 • “Jeg har det rigtig godt, bedre end jeg har haft
  det i mange år! Jeg syntes at det er fantastisk,
  at så få behandlinger kan give så meget!
  Jeg bruger de værktøjer du har givet mig dagligt.”

  Tidligere klient
 • "Trigger-tankerne popper jævnligt op - men uden at jeg bruger
  en masse kræfter på dem - føler jeg begynder at kunne "styre dem".
  Altså at have tankerne men uden at bruge kræfter på dem - at lade
  dem passerer som skyer :) :) :) føler jeg er på rette vej :) og er dig
  virkelig taknemmelig over at din hjælp :)"

  Tidligere klient
 • "Jeg har haft meget glæde af forløbet og er blevet
  god til at bekymre mig mindre"

  Tidligere klient
 • "Det har været meget omvendt af al det jeg har lært hidtil og
  jeg glæder mig til at bruge det resten af livet og komme ud af
  angsten for angsten. Tak for gode og lærerige dage"

  Tidligere klient
 • "Til at starte var jeg skeptisk over at noget så enkelt skulle kunne
  gøre en forskel. Men jeg kan nu konstatere at metoden virkelig
  har ændret mit liv i en meget positiv retning! Fantastisk!"

  Tidligere klient
 • "Metakognitiv Terapi: Glem alt om psykologiens traditionelle metoder. Et budskab der er så enkelt og alligevel så svært at mestre - men det kan lade sig gøre for alle hvis man har viljen og evnen til at se tingene på en HELT NY måde"

  Hans-Henrik Thomsen
 • "Fantastisk tilgang til psyken og fantastisk hjælp til at arbejde mere effektivt med opgaver og uden at brænde ud. Jeg glæder mig til den bliver endnu mere udbredt i Danmark."

  Malene Boisen Hansen
 • "Stor hjælp. Yderst professionelle."

  Trine Trasbo
 • "Jeg har lige afsluttet et Metakognitivt gruppeforløb hos cektos, og vil bare sige at det er alle pengene værd."

  Laila Søe Rasmussen
 • Lige nu Kort ventetid uden brug af henvisning fra lægen
 • "Et forløb hos Cektos i grupper kan varmt anbefales - har lige afsluttet et gruppeforløb hos Carsten Juul og allerede efter første gang (2x1 lektion) var der store forbedringer - det er alle pengene værd!"

  Helle Frost Nielsen
 • "En anderledes tankegang. Allerede 1. gang var der en bedring hos mig. Super:-)"

  Jette Rasmussen
 • "Utroligt hvad de kan udrette på kort tid. Jeg kan kun give CEKTOS de bedste anbefalinger." Linda Johansson
 • "Kan varmt anbefales"

  Anette Arvidson Blom
 • "Når man i offentligt regi, skal vente 4-6 mdr. på terapi forløb - så er det vel nok godt, der findes så super godt meta forløb hos jer

 • Super profesionelle psykologer, de er vildt dygtige og søde! Har snart haft 12 gange, størstedelen hos Michelle! Hun er super dygtig og har udfordret mig og lært mig, at kunne være menneske igen! Jeg vil til enhver tid anbefale dem

  Nikolaj Amtoft Pihlman
 • "Jeg har netop afsluttet et gruppeforløb hos Cektos. Jeg havde høje forventninger til forløbet og synes bestemt, at de er blevet indfriet. Jeg har indset, hvilke mekanismer der har bevirket, at jeg har spændt ben for mig selv i forhold til at bekymre mig ALT for meget, om mange ret ligegyldige ting. Det er ikke en proces der er slut endnu, men nu har jeg værktøjet til, at fortsætte med at give bekymringerne baghjul og leve i nuet, for det er der livet skal leves!"

  Ann Skovgaard Worm
 • "I dag har jeg afsluttet mit forløb hos Cektos, jeg er ovenud lykkelig for at jeg valgte at følge den anbefaling jeg fik af en ven, til netop at gøre brug af jer. I starten var jeg meget skeptisk da jeg efterhånden har prøvet alt for at få bugt med angst, som var blevet altoverskyggende i mit liv. Efter 7 samtaler med jeres dygtige psykolog Maiken Lykke Christensen har jeg fået livsglæden tilbage, værktøjer til at håndtere mine udfordringer og angsten styrer ikke mit liv mere. Det fantastiske ved jer er at det ikke bare er en snak man kommer for at få, hos jer bliver man udfordret så det kan mærkes, og jeres træningsværktøjer gør det helt åbenlyst for en at man rent faktisk selv er herre over sin krop og tanker OG så sætter i gerne hele kontoret i spil for at hjælpe en - hils jeres søde kontordame og sig tak fordi hun ville bruge hendes gode tid på at være en del af mine træningsforløb ☺️ TAK for et fantastisk forløb og tak til dig Maiken, du er super dygtig"

  Ann Skovgaard Worm
 • "Det var den rigtige løsning for mig, og cektos hjalp mig igennem min daværende situation, da jeg havde mest brug for det ;-) I dag er jeg en hel masse meta kognitive strategier rigere og har dermed nemmere ved at tackle vanskelige situationer :-)"

  Julia Toft